ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

休み

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -休み-, *休み*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
休みます[yasumi masu] (vi ) พัก, พักผ่อน, หยุดพัก
休み[やすみ, yasumi, yasumi , yasumi] (n adv ) วันหยุด

Japanese-English: EDICT Dictionary
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
休みなく[やすみなく, yasuminaku] (adv) without rest; tirelessly; incessantly [Add to Longdo]
休み休み[やすみやすみ, yasumiyasumi] (adv) resting at times; thinking carefully [Add to Longdo]
休み時間[やすみじかん, yasumijikan] (n) recess; break time; break between classes; free period; recess time; recreation hour; time for recess [Add to Longdo]
休み[やすみどころ, yasumidokoro] (n) resting place; haven of rest [Add to Longdo]
休み[やすみば, yasumiba] (n) resting place [Add to Longdo]
休み茶屋;休茶屋[やすみぢゃや;やすみじゃや(ik), yasumidyaya ; yasumijaya (ik)] (n) wayside teahouse; tea house used as a resting place [Add to Longdo]
休み[やすみちゅう, yasumichuu] (n) closed; on break; private party [Add to Longdo]
休み明け[やすみあけ, yasumiake] (exp) just after a holiday break; the first day after the holidays [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's take a rest.休みしょう。
John said, "Hey guys, let's take a break."「みんなひと休みしようぜ」とジョンは言った。 [M]
"Did you work yesterday?" "I wish yesterday had been a holiday."「昨日、仕事をしたのですか」「昨日が休みだったらと思うよ」
We have a break from 10:40 to 11:00.10時40分から11時まで休み時間です。
I'm taking bereavement leave on Jan. 30 and 31.1月30日、31日は葬式のため休みます。
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.20代の若い女性の中には、夏休みに海外旅行にでたいと思う人も多い。
I'm taking a leave of absence from Aug. 10 till 31 to attend a seminar in Germany.8月10日から31日までドイツでセミナーに出席するために休みます。
OK. I'll take a day off and treat you.OK!休みを取ってお前におごるよ。
After you have taken a rest, you must carry on your study.あなたはひと休みしたら、勉強を続けねばなりません。
What are you going to do during the summer holidays?あなたは夏休みの間に何をするつもりですか。
Where are you going spend the summer holidays?あなたは夏休みをどこで過ごすつもりですか。
Where do you wish you could go for a holiday?あなたは休みにはどこにいけたらよいと思うか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, mnh-mnh, day off.[JA] いいえ、お休み The Flag House (2017)
Vacation's over.[JA] 休みは終わりだ Sock Puppets (2017)
Uh, but definitely for the people who are waiting for early enrollment, don't freak out.[JA] まだ早期入学の合否が 分からない者は 落ち着かないだろうが 休みを楽しんで Feed (2017)
When that hard work, that difficult work is done, the seas are calmed, meaning that the workers can now begin to relax.[JA] 大変な作業が終わったあとは 海が静まり ようやく ひと休みする時間が訪れる Barbecue (2017)
All right, and I haven't given you a lot of assignments during the break, but please, do a little bit of reading.[JA] 冬休み中の宿題は 多くないから 少しは勉強してくれ Feed (2017)
I've gone off on vacation somewhere, off the grid.[JA] 休みにどこかに消えてしまう 自給自足だ The Flag House (2017)
So, no school today?[JA] 学校は休みなのか? The Secret of Sales (2017)
Well, hands up who wants the day off school?[JA] 学校を休みたい人は? Close Encounters (2017)
It certainly beats dragging the whole class down here during lesson time.[JA] 昼休みに? 授業中に生徒たちと来いと? The Widow Maker (2017)
Tell me you're joking.[JA] 冗談も休み休みに言え The Return (2017)
Sports day training this afternoon, so I get a long lunch.[JA] 学校にいるかと 運動会の練習日は 昼休みが長いの The Widow Maker (2017)
Bye, guys. Good job. I'll see you after the break.[JA] お疲れさま 冬休み明けに会おう Feed (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
休み[やすみちゅう, yasumichuu] "geschlossen" [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top