ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

他来到了旁遮普邦, 竟然没有人给他奶酪

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他来到了旁遮普邦, 竟然没有人给他奶酪-, *他来到了旁遮普邦, 竟然没有人给他奶酪*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has come to Punjab and nobody gave him buttermilk?[CN] 他来到了旁遮普邦, 竟然没有人给他奶酪? Jab We Met (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()来到 (lái dào) (le)旁遮普邦 (Páng zhē pǔ bāng), 竟然 (jìng rán)没有 (méi yǒu) (rén) (gěi) ()奶酪 (nǎi lào)

 


  

 
  • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
  • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
  • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
  • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT]
来到
  • (lái dào, ㄌㄞˊ ㄉㄠˋ) to come; to arrive [CE-DICT]
  • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
  • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
  • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
  • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
  • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
旁遮普邦
  • (Páng zhē pǔ bāng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄅㄤ) Punjab state in northwest India bordering Pakistan [CE-DICT]
竟然
  • (jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ) unexpectedly [CE-DICT]
没有
  • (méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ) haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be [CE-DICT]
  • (じん) (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [EDICT]
  • (と) (suf) person [EDICT]
  • (にん(P);たり;り) (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [EDICT]
  • (ひと) (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [EDICT]
  • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT]
  • (gěi, ㄍㄟˇ) to; for; for the benefit of; to give; to allow; to do sth (for sb); (passive particle) [CE-DICT]
  • (jǐ, ㄐㄧˇ) to supply; provide [CE-DICT]
奶酪
  • (nǎi lào, ㄋㄞˇ ㄌㄠˋ) cheese [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top