ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠ [...] ൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠ [...] ൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠ [...] ൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 从这个死寂的地球... 它曾经怀有一个充满生气的文明 我们向外看 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(cōng)这个 (zhè ge)死寂 () (de)地球 (dì qiú)... ()曾经 (céng jīng)怀有 ()一个 (yī gè)充满 (chōng mǎn)生气 (shēng qì) (de)文明 (wén míng) 我们 (wǒ men)向外看 ()

 


  

 
 • (cōng, ㄘㄨㄥ) lax; yielding; unhurried [CE-DICT-Simplified]
 • (cóng, ㄘㄨㄥˊ) from; to obey; to observe; to follow; surname Cong [CE-DICT-Simplified]
 • (zòng, ㄗㄨㄥˋ) second cousin [CE-DICT-Simplified]
这个
 • (zhè ge, ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙) this; this one [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
地球
 • (ちきゅう) โลก [LongdoJP]
 • (ちきゅう) (n,adj-no) the earth; the globe; (P) [EDICT]
 • (dì qiú, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ) the Earth; planet [CE-DICT-Simplified]
 • (dì qiú, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ) the Earth; planet [CE-DICT-Traditional]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT-Traditional]
曾经
 • (céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ) once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause) [CE-DICT-Simplified]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
充满
 • (chōng mǎn, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ) full of; brimming with; very full; permeated [CE-DICT-Simplified]
生气
 • (shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ) angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation [CE-DICT-Simplified]
文明
 • (ぶんめい) (n) (1) civilization; civilisation; culture; (2) Bummei era (1469.4.28-1487.7.20); (P) [EDICT]
 • (wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ) civilized; civilization; culture [CE-DICT-Simplified]
 • (wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ) civilized; civilization; culture [CE-DICT-Traditional]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top