ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

交感神経

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -交感神経-, *交感神経*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 交感神経 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *交感神経*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
交感神経[こうかんしんけい, koukanshinkei] (n,adj-no) sympathetic nerves [Add to Longdo]
交感神経[ふくこうかんしんけいけい, fukukoukanshinkeikei] (n) parasympathetic nerve system; parasympathetic nervous system [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've got a ton of stuff on curses, sympathetic magic, voodoo dolls, zombies.[JA] 呪いの原料はトン 交感神経魔法 ブードゥー人形 ゾンビ Bad JuJu (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top