ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不智

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不智-, *不智*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不智[bù zhì, ㄅㄨˋ ㄓˋ, ] unwise [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is wise?[CN] 何谓不智 Cleopatra (1963)
Though this is a real risk for us[CN] 以卵击石是不智的行为 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Though this is a real risk for us Long Arm of the Law: Part 4 (1990)
It's not smart to go wandering so far from home.[CN] 离乡漂泊可说是不智之举 A Fistful of Dollars (1964)
It would be playing into Octavian's hands, what he hopes for. It would not be wise![CN] 这正中屋大维下怀,至为不智 Cleopatra (1963)
In my position, it would be most unwise.[CN] 以我的地位,这样是很不智 You Only Live Twice (1967)
That was a stupid thing to say! I didn't mean it, exactly.[CN] 那是不智之话 但我不是那个意思 Lifeboat (1944)
It's possible on land but we debate its wisdom upon the sea.[CN] 打海战就显得不智 Cleopatra (1963)
You're a fool to use me.[CN] 你们用我是不智 The Russia House (1990)
Is it cowardly to know what's foolish?[CN] 明白不智之事也算是胆小鬼吗? For Whom the Bell Tolls (1943)
You're being very foolish.[CN] 這樣做是不智之舉 Death Lends a Hand (1971)
Unwise.[CN] 不智 Star Trek V: The Final Frontier (1989)
It's foolish to remain here without knowing what may happen to you.[CN] 待在这里望天打卦,实属不智 To Catch a Thief (1955)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top