ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

下世話

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -下世話-, *下世話*
Japanese-English: EDICT Dictionary
下世話[げせわ, gesewa] (n) common saying; common phrase; juicy (story) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's degrading, I know. But when the tit's that big, everybody gets in line.[JA] 下世話だが デカイ乳首に人は群がる Chapter 2 (2013)
Don't you even understand something like that? our branch is currently being viewed with critical eyes by the public. with any kind of work.[JA] そんなことも分かんないのかね しかも 下世話な週刊誌に かぎつけられたおかげで 現在 我が支店は 世間的にも 厳しい目で見られていますからね Episode #1.4 (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

下世

 


  

 
下世
 • (xià shì, ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ) to die; the next generation [CE-DICT]
 • (わ) (ctr) counter for stories, episodes of TV series, etc. [EDICT]
 • (はなし) (n) (1) talk; speech; chat; story; conversation; (2) discussions; negotiation; argument; (P) [EDICT]
 • (huà, ㄏㄨㄚˋ) dialect; language; spoken words; speech; talk; words; conversation; what sb said [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top