ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

上海人喜欢伸出中指说卵

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -上海人喜欢伸出中指说卵-, *上海人喜欢伸出中指说卵*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Shanghaiese like to themselves like this[CN] 上海人喜欢伸出中指说卵 Bu wen sao (1992)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

上海 (Shàng hǎi) (rén)喜欢 (xǐ huan)伸出 (shēn chū)中指 (zhōng zhǐ)说卵 ()

 


  

 
上海
 • (しゃんはい) (n) Shanghai (China) [EDICT]
 • (Shàng hǎi, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ) Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪 [CE-DICT]
 • (じん) (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [EDICT]
 • (と) (suf) person [EDICT]
 • (にん(P);たり;り) (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [EDICT]
 • (ひと) (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [EDICT]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT]
喜欢
 • (xǐ huan, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ˙) to like; to be fond of [CE-DICT]
伸出
 • (shēn chū, ㄕㄣ ㄔㄨ) to extend [CE-DICT]
中指
 • (なかゆび) นิ้วกลาง [LongdoJP]
 • (なかゆび(P);ちゅうし) (n) middle finger; (P) [EDICT]
 • (zhōng zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˇ) middle finger [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top