ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

《帕西发尔》之后

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -《帕西发尔》之后-, *《帕西发尔》之后*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After Parsifal?[CN] 《帕西发尔》之后 The Night of the Generals (1967)
I remember the Führer saying to me after a performance of Parsifal,[CN] 我记得元首听完 《帕西发尔》之后对我说 The Night of the Generals (1967)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()帕西 (pà xī)发尔 () ()之后 (zhī hòu)

 


  

 
帕西
  • (pà xī, ㄆㄚˋ ㄒㄧ) Parsi; Farsi; Persian [CE-DICT]
之后
  • (zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ) afterwards; following; later; after [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top