ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่กล้าสู้

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่กล้าสู้-, *ไม่กล้าสู้*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose he was in love with me and wasn't quite sure of himself.ฉันคิดว่าเขาคงเเอบหลงรักฉัน เเต่อายไม่กล้าสู้หน้า Rebecca (1940)
I mean, I'm totally too embarrassed to face Eunchae's parents now.แม่หมายถึง, ตอนนี้แม่ไม่กล้าสู้หน้าพ่อแม่ของอึนเชแล้วนะตอนนี้ Sorry, I Love You (2004)
I couldn't even face her.ฉันไม่กล้าสู้หน้าเธอ There's No 'I' in Team (2008)
I can't look straight at Mei's face.ฉันไม่กล้าสู้หน้าเมอิเลย Akai ito (2008)
Changed into yacht party. I am embarrassed to see Representative Seo now.เปลี่ยนไปเป็นปาร์ตี้บนเรือยอร์ช ตอนนี้ผมล่ะไม่กล้าสู้หน้าตัวแทนซอเลยจริงๆ Episode #1.7 (2011)
Last I checked, she was still daggered because you were afraid to face her.ล่าสุด เธอยังถูกกริชปักอยู่นี่ เพราะว่านายกลัวไม่กล้าสู้หน้าเธอ Bringing Out the Dead (2012)
I can't face him.ฉันไม่กล้าสู้หน้าเขา Enemy of My Enemy (2013)
I couldn't confront him, you know?ฉันไม่กล้าสู้หน้าเขาด้วยซ้ำ Before We Go (2014)
-You don't understand us at all.ทุกคนไม่กล้าสู้กับเจนิน Insurgent (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top