ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจเติบ

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจเติบ-, *ใจเติบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจเติบ[V] be too broad-minded, Syn. ใจกว้าง, Example: แม้จะไม่อาจจะใจเติบอย่างที่ใครชอบกัน แต่ดีๆ ชั่วๆ ข้าพเจ้าก็คิดว่าตนเองเป็นคนรักเพื่อน, Thai definition: มีใจอยากให้มากไว้หรือใหญ่โตไว้
ใจเติบ[ADJ] too broad-minded, Example: น้องเป็นคนใจเติบชอบทำในสิ่งที่เกินตัว, Thai definition: มีใจกว้างขวางเกินสมควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจเติบว. มีใจกว้างขวางเกินสมควร
ใจเติบมีใจอยากให้มากไว้หรือใหญ่โตไว้.

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ใจเติบ

 


  

  ใจเติบ
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top