ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สูญเสียเวลา

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูญเสียเวลา-, *สูญเสียเวลา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See, you'd lose too much time switching hands.ดูคุณจะสูญเสียเวลาสลับมือมากเกินไป 12 Angry Men (1957)
To lose time is to lose everything.จะสูญเสียเวลาที่จะสูญเสียทุกอย่าง The Russia House (1990)
So you go on and stamp your form, sonny, and stop wasting my time.เพื่อให้คุณไปและประทับตราแบบฟอร์มของคุณซันนี่และหยุดการสูญเสียเวลาของฉัน The Shawshank Redemption (1994)
All kidding aside it's a great thing trying to make up for lost time with Kimmy....เป็นเรื่องดีที่จะแก้ไขมันนะเพื่อคิมมี่ที่สูญเสียเวลาเหล่านั้นไป Taken (2008)
You're wasting your energy on what caused the blackout, who's responsible.คุณกำลังสูญเสียเวลาเปล่า ไปกับการหาสาเหตุ การเกิดเหตุการณ์นั้น ใครจะรับผิดชอบไหว Black Swan (2009)
We're burning daylight, Parker.เรากำลังสูญเสียเวลาแท้ๆเลย ปาร์กเกอร์ The Long Way Down Job (2011)
We are wasting valuable time here.เรากำลังสูญเสียเวลาอันมีค่าที่นี่ Source Code (2011)
So... you're going to go to jail and it will ruin the rest of your life.แล้ว... คุณกำลังไปเพื่อเข้าคุก และสูญเสียเวลาที่เหลือในชีวิตไป Vertigo (2013)
I haven't lost a night of sleep over the man, if that's what you're asking.ฉันไม่ต้องสูญเสียเวลากลางคืนที่จะได้นอนข้างผู้ชาย ถ้านั่นเป็นสิ่งที่คุณกำลังจะถาม Power (2013)
Come on, guys, stop wasting time.Come on, คน, หยุดการสูญเสียเวลา Starred Up (2013)
- After all this hard work, we're losing precious time.หลังจากนี้การทำงานอย่างหนัก เรากำลังสูญเสียเวลาอันมีค่า Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูญเสียเวลา[v. exp.] (sūnsīa wēlā) EN: lose time ; waste time   FR: perdre du temps ; gaspiller son temps

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top