ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สะกดใจ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สะกดใจ-, *สะกดใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะกดใจ[V] control oneself, See also: suppress one's emotion, restrain one's desires, repress oneself, Syn. ข่มใจ, สะกด, ข่มจิต, บังคับใจ, Example: แม่ต้องสะกดใจอย่างมากเมื่อได้ยินข่าวนั้น, Thai definition: ข่มความรู้สึก, ทำให้ระงับใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, she was cursed.เธออาจถูกคำสาปสะกดใจ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Methinks some girl has put a spell on you.ให้ฉันเดานะ มีสาวๆ สะกดใจนายอยู่ When in Rome (2010)
Fortnight in a caravan in Whitby drinking Cup-a-Soup with Dad and trying not to kill Mum.สิบสี่วันในคาราวานที่วิทบี้ ดื่มซุปกับพ่อ และสะกดใจไม่ให้ฆ่าแม่ One Day (2011)
(Emily) For the average person leading an ordinary life, fame holds an hypnotic attraction. (Continues crying) Many would sooner perish than exist in anonymity.ชื่อเสียงถือว่าเป็นอำนาจที่สามารถสะกดใจ หลายคนล้วนเจอความพินาศอย่างรวดเร็วกว่า คนที่ไม่เป็นที่รู้จัก Infamy (2012)
♪ The kind of eyes that hypnotize me through ♪ดังมนตร์สะกดใจฉันไปแล้วทั้งใจ La La Land (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะกดใจ[v.] (sakotjai) EN: control oneself ; suppress one's emotion ; restrain one's desires ; repress oneself   FR: se retenir ; se contenir ; se contrôler

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top