ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศูนย์สัมบูรณ์

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศูนย์สัมบูรณ์-, *ศูนย์สัมบูรณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์สัมบูรณ์[N] absolute zero, See also: lowest temperature, Thai definition: อุณหภูมิที่ต่ำสุดตามทฤษฎี คือ อุณหภูมิศูนย์องศาเคลวิน (0 ํ K) หรือ -273.15 ํ ซ. หรือ -459.67 ํ ฟ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศูนย์สัมบูรณ์น. อุณหภูมิที่ตํ่าสุดตามทฤษฎี คือ อุณหภูมิศูนย์องศาเคลวิน (0 °K) หรือ -๒๗๓.๑๕ °ซ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์, ศูนย์สัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศูนย์สัมบูรณ์ [n. exp.] (sūn sambūn) EN: absolute zero   FR: zéro absolu [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top