ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วาสลีน

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วาสลีน-, *วาสลีน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Blow in it for a while... get that wood nice and warm, slap on some valve oil and go to town, yo.แต่ในป่ามันสวยและอุ่นนะเฟ้ย ถูไถกะวาสลีน ไปสู่สรวงสรรค์ โยว American Pie Presents: Band Camp (2005)
With some vaseline and a fire hose.ด้วยวาสลีนและพ่นไฟใส่ Lazarus Rising (2008)
We are gonna put little trails of Vaseline on the contours of our abs... mist it a little, and that way the light will catch our tans.เราจะเอาวาสลีนทาลงไปนิดหน่อย ทาลงไปตรงหน้าท้องนี่ ทาให้มันบางๆ แล้วจากนั้น ไฟจะส่องมาตรงนั้นมันจะดูเด่น The House Bunny (2008)
I'm sad you're going and all that, Dad, but it's only Vaseline.หนูเศร้าที่พ่อจะไปต่างหาก พ่อคะ นี่มันแค่วาสลีน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Well, he has been a bit of sand in the petroleum jelly.เอาล่ะ เขาเป็นแค่เม็ดทราย ที่อยู่วาสลีน The Negotiation (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vaseline[N] ยี่ห้อสินค้า, See also: วาสลีน

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top