ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปากตะขาบ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปากตะขาบ-, *ปากตะขาบ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ปากตะขาบ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ปากตะขาบ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากตะขาบน. รูปเป็นง่ามอย่างเขี้ยวตะขาบ
ปากตะขาบชื่อกบไสไม้มีคมเป็นง่ามสำหรับไสไม้ให้เป็นลวดลาย, ปากจะขาบ ก็เรียก.
ปากจะขาบดู ปากตะขาบ.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top