ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปากกระจับ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปากกระจับ-, *ปากกระจับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากกระจับ[N] horn chestnut-shaped lips, See also: caltrop-shaped mouth, Example: เขาจได้แต่ว่า ผู้หญิงที่เขาพบคืนนั้น มีดวงตากลมโต จมูกโด่ง ปากกระจับ, Thai definition: มีปากเป็นจักๆ เหมือนฝักกระจับหรือกลีบบัว
ปากกระจับ[N] spittoon, Thai definition: กระโถนปากกระจับมีปากเป็นจักๆ เหมือนผักกระจับ
ปากกระจับ[N] spittoon, Thai definition: กระโถนปากกระจับมีปากเป็นจักๆ เหมือนผักกระจับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากกระจับน. ชื่อพานขนาดเล็ก ปากเป็นรูปวงรีทำเป็นรูปกลีบบัวคลี่ออกคล้ายฝักกระจับ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากกระจับ[n.] (pāk krajap) EN: horn chestnut-shaped lips ; caltrop-shaped mouth   

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top