ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่อยกลับ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อยกลับ-, *ต่อยกลับ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ต่อยกลับ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ต่อยกลับ*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a test... of how much you can hit... without being hit.มันคือการทดสอบ ว่าเราจะปล่อยหมัดได้มากแค่ไหน โดยไม่โดนต่อยกลับ CounterPunch (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counter with[PHRV] ต่อยกลับ (การชกมวย), See also: ชกกลับ, สวนกลับ
hit back[PHRV] ตีกลับ, See also: ฟาดกลับ, ชกกลับ, ต่อยกลับ, ตบกลับ, Syn. strike back

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top