ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จาบคา

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จาบคา-, *จาบคา*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา จาบคา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *จาบคา*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จาบคาน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด ในวงศ์ Meropidae ปากสีดำปลายแหลมโค้งเล็กน้อย รูปร่างเพรียว สีออกเขียว ขนหางอาจสั้นหรือยาวแล้วแต่ชนิด มักสร้างรังเป็นรูตามหน้าผาดิน อยู่เป็นกลุ่ม กินแมลง เช่น จาบคาเคราแดง [ Nyctyornis amictas (Temminck)] จาบคาหัวเขียว ( Merops philippinus Linn.) ซึ่งเดิมเรียก คับคา.
คับคาน. ชื่อนกชนิดหนึ่ง เช่น คับคาคาบคาร่อน กระแวนว่อนบินบน (ตะเลงพ่าย), ปัจจุบันเรียก จาบคาหัวเขียว. (ดู จาบคา).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจาบคา[n. exp.] (nok jāp khā) EN: bee-eater   FR: guêpier [m]
นกจาบคา[n. exp.] (nok jāp khā) EN: Meropidae   
นกจาบคาหัวเขียว[n. exp.] (nok jāp khā hūa khīo) EN: Blue-tailed Bee-eater   FR: Guêpier à queue d'Azur [m] ; Guêpier à queue bleue [m]
นกจาบคาหัวสีส้ม[n. exp.] (nok jāp khā hūa sī som) EN: Chestnut-headed Bee-eater   FR: Guêpier de Leschenault [m] ; Guêpier à tête rousse [m]
นกจาบคาคอสีฟ้า [n. exp.] (nok jāp khā khø sī fā) EN: Blue-throated Bee-eater   FR: Guêpier à gorge bleue [m]
นกจาบคาเคราแดง[n. exp.] (nok jāp khā khrao daēng) EN: Red-bearded Bee-eater   FR: Guêpier à fraise [m] ; Guêpier barbe-rouge [m]
นกจาบคาเคราน้ำเงิน[n. exp.] (nok jāp khā khrao nāmngoēn) EN: Blue-bearded Bee-eater   FR: Guêpier à barbe bleue [m]
นกจาบคาเล็ก[n. exp.] (nok jāp khā lek) EN: Green Bee-eater   FR: Guêpier d'Orient [m] ; Petit Guêpier vert [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top