ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข ฤสสำพเรแ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข ฤสสำพเรแ-, *ข ฤสสำพเรแ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ข ฤสสำพเรแ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: allergic กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แพ้[v.] (phaē) EN: be allergic ; have an allergy ; be sensitive   FR: être allergique

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレルギー性[アレルギーせい, arerugi-sei] (adj-no) allergenic; allergic [Add to Longdo]
アレルギー性炎症[アレルギーせいえんしょう, arerugi-seienshou] (n) allergic inflammation [Add to Longdo]
アレルギー性疾患[アレルギーせいしっかん, arerugi-seishikkan] (n) allergic disease [Add to Longdo]
アレルギー性鼻炎[アレルギーせいびえん, arerugi-seibien] (n) allergic rhinitis [Add to Longdo]
アレルギー体質[アレルギーたいしつ, arerugi-taishitsu] (n) allergic diathesis (predisposition to be allergic) [Add to Longdo]
アレルギー反応[アレルギーはんのう, arerugi-hannou] (n) allergic reaction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top