Search result for

กี่ครั้ง

(15 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กี่ครั้ง-, *กี่ครั้ง*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kelsey, Kelsey, Kelsey, how many times must we tell you?เคลลี่ เคลลี่ เคลลี่ พวกเราต้องบอกเธอกี่ครั้งกันนะ Chuck in Real Life (2008)
Oh! is this the third time blair's texted me?โอว นี่กี่ครั้งที่สามแล้วใช่ไหม ที่แบลร์ส่งข้อความให้ฉัน ? Pret-a-Poor-J (2008)
Drugs? How many trials are you on?คุณทดสอบยามากี่ครั้ง Adverse Events (2008)
How many times do I have to use the word "idiot"?จะต้องให้ใช้คำว่า คนโง่ อีกสักกี่ครั้ง Dying Changes Everything (2008)
(How many times do I have to tell you? )ฉันบอกกี่ครั้งแล้ว Baby and I (2008)
How many times do I have to tell you?ชั้ันบอกคุณกี่ครั้งแล้ว? Baby and I (2008)
Eat it, buttbrain. I told you no. How many times did I tell you?กินเหอะน่า ไอ้ตูด ชั้นบอกว่าไม่ จะต้องให้บอกซักกี่ครั้ง My Sassy Girl (2008)
Don't know how many times we're gonna keep doing this.ไม่ว่าเราจะทำไปอีกกี่ครั้ง แม่งก็ไม่สตาร์ทหรอก Death Race (2008)
Where is the body? I didn't do anything, okay?ผมไม่ได้ทำอะไรเลยเข้าใจมั้ย\ผมไม่รู้ว่าคุณจะให้ผมเล่าซ้ำๆ สักกี่ครั้ง Jumper (2008)
How many punches did The Repairman throw before he was counting sheep?โดนช่างซ่อมต่อย ไปกี่ครั้งจำได้ไหม Wanted (2008)
How many times have you been reporting this?แกจะรายงานเรื่องนี้อีกกี่ครั้งEpisode #1.5 (2008)
I've been stabbed in the back many times.ฉันเคยถูกแทงข้างหลังมา ไม่รู้จะกี่ครั้งแล้ว Episode #1.7 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กี่ครั้ง[n. exp.] (kī khrang) EN: how many times ?   FR: combien de fois ?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
memory unitหน่วยความจำหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เมื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว เครื่องอ่านก็จะนำข้อมูลที่อ่านได้ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำนี้ แล้วจะเรียกมาใช้ในเวลาที่ต้องการ ข้อความหรือข้อมูลที่นำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำแล้วไม่ว่าจะนำมาใช้สักกี่ครั้งกี่หน ก็จะยังคงเป็นอยู่อย่างเดิม แต่ถ้าข้อมูลอื่นถูกอ่านทับเข้าไป ข้อมูลเก่าจะถูกลบไปทันที หรือถ้าไฟดับ ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำก็จะหายไปหมดเช่นกัน คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดี หรือมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยความจำนี้มากกว่าอย่างอื่น สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ เราเรียกหน่วยความจำนี้ว่า ชิป (chip) ซึ่งใช้เป็นที่เก็บข้อมูล แบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ ประเภทอ่านได้อย่างเดียว เรียกว่า "รอม" (ROM หรือที่ย่อมาจาก read-only memory) ซึ่งเก็บคำสั่งประเภทที่เครื่องต้องปฏิบัติตามทันที เช่น ไบออส (BIOS) ข้อมูลในนั้นจะไม่มีวันลบหายแม้ว่าจะปิดเครื่อง ส่วนอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า "แรม" (RAM หรือที่ย่อมาจาก random access memory) หน่วยความจำแรมนี้ใช้เก็บโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่กำลังจะใช้งาน เมื่อปิดไฟที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในแรมจะหายไปหมด และหากเริ่มต้นเปิดเครื่องใหม่ ต้องการจะใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลใด ก็จะต้องบรรจุ (load) โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลนั้นมาเก็บไว้ในแรมก่อน จึงจะทำงานต่อไปได้ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว ยิ่งแรมมีขนาดใหญ่เท่าใด ก็ยิ่งแสดงว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีประสิทธิภาพเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หน่วยความจำที่กล่าวถึงนั้นเป็นหน่วยความจำที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เรายังมีหน่วยเก็บข้อมูลที่อยู่นอกเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย หน่วยความจำนอกเครื่องนี้ เราเรียกว่า หน่วยความจำช่วย (auxiliary memory) ซึ่งหมายถึงสื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ นั่นเอง เป็นต้นว่า จานบันทึก แถบบันทึก หน่วยความจำเหล่านี้ ไฟดับข้อมูลก็ยังอยู่
worm diskจานเวิร์มคำ WORM ย่อมาจาก write once read many (แปลว่า จานเขียนหนึ่งอ่านหลาย) เป็นจานบันทึกชนิดหนึ่งที่ใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการบันทึกข้อมูล มีความจุหลายล้านตัวอักษร (ประมาณ 600,000 หน้ากระดาษพิมพ์) สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว สื่อชนิดนี้สามารถบันทึกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว แต่จะนำมาใช้อ่านกี่ครั้งก็ได้ เหมาะที่จะใช้เก็บข้อมูลจำนวนมากที่ไม่ต้องการแก้ไขแล้ว เช่น สาราณุกรม พระไตรปิฎก ฯ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top