ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tribulations

T R IH2 B Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tribulations-, *tribulations*, tribulation
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIBULATIONS T R IH2 B Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tribulations (n) trˌɪbjulˈɛɪʃənz (t r i2 b y u l ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
辛苦艱難[しんくかんなん, shinkukannan] (n) trials and tribulations; adversities; suffering hardships and troubles [Add to Longdo]
艱難苦労[かんなんくろう, kannankurou] (n) trials and tribulations; adversities; suffering hardships and troubles [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top