ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

single man

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -single man-, *single man*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Double the men, I want every single man on that perimeter.ส่งกำลังคน 2 เท่า ฉันต้องการทุกคน ในพื้นที่โดยรอบ London Has Fallen (2016)
I know every single man beneath my lash.ฉันรู้ว่าคนที่อยู่ภายใต้แส้ของฉันทุก 300: Rise of an Empire (2014)
After digging into 30 out of the 38 HR numbers, not a single man possesses the talents displayed in that footage.หลังจากสืบลึกลงไป 30 คน ในเอชอาร์จำนวน 38 ไม่มีผู้ชายสักคนที่มี ความสามารถอย่างที่แสดง ในคลิปนั่น Endgame (2013)
A single man living by himself, forcing Emma to hide as a wolf from the police?ผู้ชายคนเดียวอาศัยอยู่เพียงลำพัง บังคับให้เอมม่าต้องซ่อนตัวจากตำรวจ ภายใต้รูปโฉมสุนัขป่างั้นสิ The Sun (2013)
Surely you can rule out the one single man in the world you're related to.เธอต้องตัดใจจากผู้ชายคนเดียว ในโลกที่เป็นญาติเธอได้แน่นอน August: Osage County (2013)
I could distract any that remain posted to the villa entry, giving opportunity for a single man to take Glabe's life while he sleeps.ฉันจะหันเหความสนใจ ที่ยังคงโพสต์ ในการเข้าสู่วิลล่า ให้โอกาส สำหรับคนเดียว Sacramentum (2012)
A single man placed upon its crest would have clear view for many miles in all direction.คนเดียว วางอยู่บนยอด ล่วงหน้าโรมันเห็นได้อย่างง่ายดาย Chosen Path (2012)
A single man carried by swift purpose could return with reinforcements...ชายเพียงคนเดียว ที่ดำเนินการโดยวัตถุประสงค์รวดเร็ว จะกลับมา มีการเพิ่มกำลัง ... Empty Hands (2012)
Morbidly obese, the undisguised halitosis of a single man living on his own.สุขภาพย่ำแย่ เป็นโรคอ้วน เหม็น อยู่ตัวคนเดียว A Scandal in Belgravia (2012)
Marcus, you were raised by a single man who dates girls I went to high school with.มันยาวกว่า,ใส่ซะ Our Family Wedding (2010)
And no one single man can win that war, Not even if they strap nukes on him.ไม่มีใครชนะสงคราม ด้วยตัวคนเดียว ต่อให้มีระเบิดนิวเคลียร์ Mash-Up (2009)
Even if I don't have a single man leftถึงจะเหลือข้าเป็นคนสุดท้าย Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
single manThe class is too large to be taught by a single man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายโสด[N] bachelor, See also: single man, Syn. หนุ่มโสด, คนโสด, คนไม่มีลูกไม่มีเมีย, Ant. หญิงโสด, Example: ชายโสดมีอิสระเสรีภาพในการติดต่อเกี่ยวข้องกับหญิง หรือเที่ยวนัดกับหญิงหลายคนได้, Count unit: คน, Thai definition: ชายหนุ่มที่ยังไม่แต่งงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายโสด[n. exp.] (chāi sōt) EN: bachelor ; single man   FR: célibataire [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top