ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frette

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frette-, *frette*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fretter!- เฟรตเตอร์! Laryngitis (2010)
One of the perks of this job is frette sheets in my own home.หนึ่งในข้อดีของงานนั่งโต๊ะก็คือ ฉันได้อยู่บ้านของฉันเอง Deadline (2011)
I fretted so much because I couldn't come despite my heart.ใจข้าไม่สงบเลยที่ไม่สามารถมาได้ตามที่ใจปราถนา The Princess' Man (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิวะ[n.] (biwa) EN: biwa   FR: biwa [m] ; luth à frettes [m]
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes   FR: gaufrette de riz grillée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRETTED    F R EH1 T AH0 D
FRETTER    F R EH1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fretted    (v) frˈɛtɪd (f r e1 t i d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top