ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นนางแบบ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นนางแบบ-, *เป็นนางแบบ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's a model.เธอเป็นนางแบบ Mannequin: On the Move (1991)
I'm going to be a model. Or I'm gonna be a psychologist.ฉันน่ะจะเป็นนางแบบล่ะ \ หรือจะเป็นนักจิตวิทยาดีนะ Show Me Love (1998)
But I'd rather be a model. You think i can be?แต่ยังไงฉันก็ยังอยากเป็นนางแบบ \ เธอว่าฉันจะเป็นได้ไหม? Show Me Love (1998)
- That's crazy! - Why do you stare at her?- เธอเป็นนางแบบ I Heart Huckabees (2004)
- She's a wallet model.- เธอเป็นนางแบบให้กับยี่ห้อกระเป๋าเงิน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Sharona, she's one of the top five wallet models in the world, thank you very much.ชาโรน่า เธอเป็นนางแบบชื่อดัง ให้กับยี่ห้อกระเป๋าเงินติดอันดับ 5 ของโลกเชียวนะ ขอบคุณมาก Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
You know you girls could model? I could hook you up.หุ่นอย่างนี้เป็นนางแบบได้เลย เดี๋ยวผมจัดการให้ The Fog (2005)
She's so pretty I was going to ask her to be my modelเธอน่ารัก / ผมเลย จะขอให้เธอเป็นนางแบบให้ Ing (2006)
You're my first model.คุณเป็นนางแบบคนแรกของฉัน Arang (2006)
Come on, try it on. You can model, I'll take pictures.เอาเลย ลองดู คุณเป็นนางแบบได้ ฉันจะถ่ายรูป Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Dad, you like everything I do. When I was 1 0, you told me I could be a model.ตอนหนู 10 ขวบ พ่อบอกหนูเป็นนางแบบได้ Grin and Bear It (2007)
A guy in a car once told me I could be a model.ผู้ชายในรถนั่นเคยบอกฉันว่าฉันเป็นนางแบบได้ Grin and Bear It (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top