ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พ่อคุณ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พ่อคุณ-, *พ่อคุณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อคุณ[N] my good man, Ant. แม่คุณ, Example: ขอทานชราได้แต่เฝ้าอ้อนวอนชายหนุ่มว่า พ่อคุณ ทำบุญทำทานหน่อยเถอะ, Count unit: คน, Thai definition: คำที่ใช้เรียกผู้ชายเพื่อเป็นการเอาใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พ่อคุณน. คำพูดเอาใจชายหรือแสดงความเอ็นดูรักใคร่เด็กชาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And what did you find to do with yourself while he was painting his tree?เเล้วระหว่างที่พ่อคุณวาดรูป คุณทําอะไรล่ะครับ Rebecca (1940)
I need one of the pieces your father collected. Bronze piece, about this size.ผมต้องการสิ่งของชิ้นหนึ่งที่พ่อคุณสะสม มันเป็นสีบรอนซ์, ประมาณขนาดนี้. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Why don't you go back to your father and sell vans or rec-Vs or whatever they're called.ทำไมไม่กลับไปหาพ่อคุณ ไปขายรถแวนหรือเร็ควี - หรืออะไรนะที่เขาเรียก *batteries not included (1987)
I don't see you fightin' so hard, tellin' Daddy I'm your guy.ผมไม่เห็นคุณจะกล้าบอกพ่อคุณเลย ว่าผมเป็นแฟนคุณ Dirty Dancing (1987)
I dreamt we were walking along and we met your father.ผมฝันว่าเดินไปกับคุณ แล้วเจอคุณพ่อคุณ Dirty Dancing (1987)
What's your father got to do with all of this?พ่อคุณมาเกี่ยวอะไรด้วย Field of Dreams (1989)
I think that's the first time I've ever seen you smile ... when you mentioned your father.นั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณยิ้ม ตอนคุณพูดเรื่องพ่อคุณ Field of Dreams (1989)
You are not turning into your father, but you've done it.คุณจะไม่เป็นเหมือนพ่อคุณ แต่คุณได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว Field of Dreams (1989)
What happened to your father?เกิดอะไรขึ้นกับพ่อคุณ Field of Dreams (1989)
It's not my fault you wouldn't play catch with him.มันไม่ใช่ความผิดของผม ที่คุณไม่เล่นขว้างรับลูกบอลกับพ่อคุณ Field of Dreams (1989)
You're a great deal like your father.คุณยอดเยี่ยม เหมือนพ่อคุณเลย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Excuse me. Your father was a dance king... here in New York City, in Astoria?ขอโทษ พ่อคุณเป็นราชาเต้นรำ Don Juan DeMarco (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ่อคุณ[n.] (phøkhun) EN: my good man   FR: mon bon monsieur ; cher monsieur

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top