ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

one ( W AH1 N) shade ( SH EY1 D) the ( DH AH0) more ( M AO1 R),

one ( W AH1 N) ray ( R EY1) the ( DH AH0) less ( L EH1 S),

(คือหนึ่งเงาหรือนั้นมากไป คือหนึ่งแสงฉายหรือนั้นน้อยเกิน) had ( HH AE1 D) half ( HH AE1 F) impaired ( IH2 M P EH1 R D) the ( DH AH0) nameless ( N EY1 M L AH0 S) grace ( G R EY1 S) (มีเพียงครึ่งของความไม่สบบูรณ์ในความงามอันไร้นาม) that ( DH AE1 T) waves ( W EY1 V Z) in ( IH0 N) every ( EH1 V ER0 IY0) raven ( R EY1 V AH0 N) tress ( T R EH1 S) (ซึ่งพัดสยายในทุกเส้นเกศาสีดำขลับ)

 


  

  คือหนึ่งเงาหรือนั้นมากไปคือหนึ่งแสงฉายหรือนั้นน้อยเกิน มีเพียงครึ่งของความไม่สบบูรณ์ในความงามอันไร้นาม ซึ่งพัดสยายในทุกเส้นเกศาสีดำขลับ
one
 • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
 • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
 • เลขหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
 • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
 • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
 • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • /HH W AH1 N/ [CMU]
 • (n) /wʌn/ [OALD]
shade
 • ร่ม: ที่ร่ม, ที่บังแดด, ที่กำบัง, สิ่งที่ใช้บัง [Lex2]
 • ปริมาณสีที่แตกต่างกันเล็กน้อย[Lex2]
 • ทำให้เกิดร่มเงา: ทำให้มืดมัว, บังแดด [Lex2]
 • ค่อยๆ มืดมัว[Lex2]
 • (เชด) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi. [Hope]
 • (n) ลำดับชั้นของสี,เฉด,มู่ลี่,ร่มเงา,ที่บังแดด,ผี,ปีศาจ [Nontri]
 • (vi) ค่อยๆเปลี่ยน [Nontri]
 • (vt) ทำให้เกิดร่มเงา,บังแสง,บังแดด,ทำให้สลัว [Nontri]
 • /SH EY1 D/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɛɪd/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
more
 • มากกว่า[Lex2]
 • มากกว่า: ยิ่งกว่า [Lex2]
 • จำนวนที่มากกว่า: จำนวนที่มากขึ้น [Lex2]
 • นานขึ้น: นานกว่า, มากกว่า, บ่อยขึ้น [Lex2]
 • (โมรฺ,มอรฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือจาก,อีก,ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ) ###S. greater,extra [Hope]
 • (adj) มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือไปกว่า,เพิ่มขึ้น [Nontri]
 • (adv) อีก,มากกว่า,ต่อไป,นอกเหนือจาก,ยิ่งกว่า [Nontri]
 • /M AO1 R/ [CMU]
 • (n) /m'ɔːr/ [OALD]
ray
 • รังสี: รัศมี, ลำแสง [Lex2]
 • สิ่งเล็กน้อยที่คาดหวัง: ความคาดหวังเล็กน้อยเกี่ยวกับบางสิ่ง, แสงแห่งความหวัง [Lex2]
 • ส่องแสง: ฉายแสง [Lex2]
 • ปล่อยรังสี: ปล่อยรัศมี [Lex2]
 • ปลากระเบน[Lex2]
 • (เร) n. รังสี,ส่วนหรือเส้นที่ออกเป็นรัศมีจากโครงร่างหนึ่ง,แฉก,แววแสง,แววแห่งความหวัง,ปลากระเบน,เสียงหนึ่งในจำนวนเสียงดนตรีทั้ง7 vi. ปล่อยรังสี vt. ปล่อยรังสี,ทำให้ถูกรังสี,ทำให้มีเส้นรัศมี,ทำให้เป็นแฉก ###S. beam,spark [Hope]
 • (n) รังสี,ปลากระเบน [Nontri]
 • (vi) ปล่อยแสง,ปล่อยรังสี,ปล่อยรัศมี [Nontri]
 • /R EY1/ [CMU]
 • (n) /r'ɛɪ/ [OALD]
 • (v) /r'ɛɪ/ [OALD]
less
 • น้อยกว่า[Lex2]
 • น้อยกว่า: ลดลงกว่า [Lex2]
 • หักออก: ชักออก, ลบออก [Lex2]
 • ปราศจาก[Lex2]
 • (เลส) adv. น้อยกว่า,แทบจะไม่. adj. น้อยกว่า,เล็กน้อย,ไม่ใหญ่นัก,ไม่มากนัก. n. จำนวนที่น้อยกว่า. -prep. ลบออก,ปราศจาก [Hope]
 • (adj) น้อยกว่า,จ้อย,เล็กน้อย [Nontri]
 • (adv) น้อยลง,จ้อย,เล็กน้อย,แทบจะไม่ [Nontri]
 • (n) จำนวนที่น้อยกว่า [Nontri]
 • /L EH1 S/ [CMU]
 • (n) /lɛs/ [OALD]
had
 • กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have[Lex2]
 • (แฮด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ have [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ have [Nontri]
 • /HH AE1 D/ [CMU]
 • (v) /hæd/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
half
 • ครึ่ง (จำนวน): กึ่ง, กึ่งหนึ่ง, ครึ่งหนึ่ง [Lex2]
 • ครึ่งหนึ่ง: กึ่งหนึ่ง [Lex2]
 • ที่เป็นครึ่งหนึ่ง: ครึ่ง, ส่วนหนึ่ง [Lex2]
 • ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา)[Lex2]
 • เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา[Lex2]
 • (ฮาล์ฟ) n. ครึ่ง,ครึ่งเวลาของการแข่งขัน,ครึ่งรอบ,ครึ่งเกม,ครึ่งเทอม,ครึ่งปีการศึกษา,ซีกหนึ่งของโลก,กองหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่ทั้งหมด. -Phr. (go halves แบ่งเท่า ๆ กัน) adj. กึ่งหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่เต็มที่,ไม่สมบูรณ์ -pl. Halves [Hope]
 • (adj) ครึ่ง,กึ่ง,ซีกหนึ่ง,ส่วนหนึ่ง [Nontri]
 • /HH AE1 F/ [CMU]
 • (n) /h'aːf/ [OALD]
impaired
 • บกพร่อง: ซึ่งเสียหาย, ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งไม่แข็งแรง, ซึ่งอ่อนแอ [Lex2]
 • /IH2 M P EH1 R D/ [CMU]
 • (v) /'ɪmp'ɛəʳd/ [OALD]
  [impair]
 • ทำให้แย่ลง: ทำให้คุณภาพลดลง, ทำให้เสียหาย [Lex2]
 • ทำให้อ่อนแอ[Lex2]
 • (อิมแพร') vt. ทำให้เลวลง,ลดคุณค่า,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,เลวลง. ###SW. impairable adj. impairer n. impairment n. ###S. diminish,injure [Hope]
 • (vt) ทำให้เลวลง,ทำให้เสีย,ลดคุณค่า,ทำให้อ่อนแอ [Nontri]
 • /IH2 M P EH1 R/ [CMU]
 • (v) /'ɪmp'ɛəʳr/ [OALD]
nameless
 • ซึ่งไม่มีชื่อ: ซึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อ [Lex2]
 • (adj) ไม่มีชื่อ,ไม่ระบุชื่อ,นิรนาม [Nontri]
 • /N EY1 M L AH0 S/ [CMU]
 • (j) /n'ɛɪmlɪs/ [OALD]
grace
 • มารยาท: คุณงามความดี, ความนุ่มนวล, ความกรุณา [Lex2]
 • ทำให้งดงาม: ทำให้ดีงาม [Lex2]
 • (เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร ###S. elegance,beauty [Hope]
 • (n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม [Nontri]
 • /G R EY1 S/ [CMU]
 • (v) /gr'ɛɪs/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
waves
 • /W EY1 V Z/ [CMU]
 • (v) /w'ɛɪvz/ [OALD]
  [wave]
 • โบกมือ: โบกเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ [Lex2]
 • โบกไปมา: ทำให้ขึ้นๆลงๆ [Lex2]
 • เป็นลอน: เป็นคลื่น [Lex2]
 • ทำให้เป็นลอน: ทำให้หยักเป็นลอน [Lex2]
 • คลื่น: ระลอกคลื่น [Lex2]
 • การโบกมือเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ[Lex2]
 • (เวฟว) n. คลื่น,ลอน,ความหวั่นไหว,การเคลื่อนตัวเป็นกลุ่ม,การแกว่ง,การโบกไปมา,การเป็นลอน,น่านน้ำ,ทะเล,การหลั่งไหล,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,ชั่วครั้งชั่วคราว,พักหนึ่ง vi. vi. โบกไปมา,โบกมือ,เคลื่อนตัวเป็นรูปคลื่น,โค้งสลับทิศทาง,ทำให้เปลี่ยนแปลง [Hope]
 • (n) คลื่น,การโบก,ทะเล,ลอน,ระลอก,การแกว่ง,น่านน้ำ [Nontri]
 • (vi) เป็นคลื่น,แกว่ง,สะบัด,โบก,ปัด [Nontri]
 • /W EY1 V/ [CMU]
 • (v) /w'ɛɪv/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
every
 • แต่ละ: ทุกๆ [Lex2]
 • ทั้งหมด[Lex2]
 • (เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน) ###S. each,all possible [Hope]
 • (adj) ทุกๆ,แต่ละ,ทั้งหมด [Nontri]
 • /EH1 V ER0 IY0/ [CMU]
 • /EH1 V R IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɛvriː/ [OALD]
raven
 • นกขนาดใหญ่จำพวกกา: นกสีดำและขนเป็นมัน [Lex2]
 • กินอย่างตะกละตะกลาม: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม [Lex2]
 • ปล้น: แย่งชิง, ช่วงชิง [Lex2]
 • (เร'เวิน) n. นกสีดำและเป็นมันจำพวก Corvus corax vi.vt.,n. (การ) ปล้น,ปล้นสะดม,กินอย่างตะกละ,กินอย่างมูมมาม,ตะกละ [Hope]
 • (n) นกกาเหว่า [Nontri]
 • /R EY1 V AH0 N/ [CMU]
 • (n) /r'ɛɪvn/ [OALD]
tress
 • เปียผม[Lex2]
 • (เทรส) n. ปอยผม,กระจุกผม,ม้วนผม. ###SW. tresses ผม ###S. curl,lock, [Hope]
 • (n) ปอยผม,จุกผม [Nontri]
 • /T R EH1 S/ [CMU]
 • (n) /tr'ɛs/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top