ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

You ( Y UW1) stand ( S T AE1 N D) the ( DH AH0) axis ( AE1 K S AH0 S) on ( AA1 N) the ( DH AH0) base ( B EY1 S) and ( AH0 N D) then ( DH EH1 N) proceed to ( P R AH0 S IY1 D T UW1) stack up ( S T AE1 K AH1 P) each ( IY1 CH) part ( P AA1 R T), staggering ( S T AE1 G ER0 IH2 NG) their ( DH EH1 R) position ( P AH0 Z IH1 SH AH0 N).

 


  

 
You
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
stand
 • ยืน: ยืนขึ้น, ตั้งอยู่ [Lex2]
 • ทำให้ยืนขึ้น: ทำให้ตั้งอยู่ [Lex2]
 • การยืน[Lex2]
 • จุดยืน[Lex2]
 • ทน เช่น I hate the English lesson. I can't stand the sight of the teacher. [LongdoEN]
 • NULL [LongdoDE]
 • (สแทนดฺ) {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ยืน,ยืนตรง,ตั้ง,ตั้งอยู่,ติดอยู่,ค้างอยู่,ยืนหยัด,ทนฝ่า,มีผลต่อไป,เป็นม้าพันธุ์,เผชิญ,อดทน,เลี้ยงดู,ปฎิบัติหน้าที่,จุดยืน,ตำแหน่ง,พยานในศาล,แท่นพูด,บัลลังก์,ที่จอดรถ,แผงหนังสือพิมพ์,แผง,แผงลอย, [Hope]
 • (vi) ทรงตัว,ยืน,ตั้งอยู่,วางอยู่,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่ [Nontri]
 • (vt) ตั้ง,ตั้งตรง,หยุด,ยึด,อยู่ในฐานะ,อดทน,เผชิญ [Nontri]
 • /S T AE1 N D/ [CMU]
 • (v) /st'ænd/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
axis
 • แกน: เส้นศูนย์กลาง, ขั้ว [Lex2]
 • (แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา ###S. coalition [Hope]
 • (n) เพลา,แกน,อักษะ,แนวหลัก [Nontri]
 • /AE1 K S AH0 S/ [CMU]
 • (n) /'æksɪs/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
base
 • พื้นฐาน: รากฐาน, ส่วนที่ต่ำที่สุด [Lex2]
 • ฐานทัพ: ฐานที่มั่น [Lex2]
 • จุดศูนย์กลาง[Lex2]
 • วางรากฐาน[Lex2]
 • มาจากรากฐาน[Lex2]
 • ประจำการ[Lex2]
 • ด่าง: น้ำยารักษาสี [Lex2]
 • ต่ำช้า: เลวทราม, ชั่ว, ร้าย, เลวร้าย, เลวทราม [Lex2]
 • คุณภาพไม่ดี: เสื่อม [Lex2]
 • |die, pl. Basen| เบส, ด่าง [LongdoDE]
 • (เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา) ###SW. baseness n. ###S. mean ###A. noble -Conf. basis [Hope]
 • (adj) ต่ำต้อย,ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว [Nontri]
 • (n) ฐาน,ราก,หลัก,ที่ตั้ง,ที่มั่น,พื้น [Nontri]
 • /B EY1 S/ [CMU]
 • (v) /b'ɛɪs/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
then
 • ในขณะนั้น[Lex2]
 • หลังจากนั้น: แล้ว, จากนั้น, ต่อจากนั้น [Lex2]
 • ดังนั้น: ฉะนั้น, ถ้าเช่นนั้น [Lex2]
 • นอกจากนี้: ยิ่งกว่านี้ [Lex2]
 • ในตอนนั้น: ในขณะนั้น [Lex2]
 • เวลานั้น: ช่วงนั้น, ตอนนั้น [Lex2]
 • (เธน) adv. ดังนั้น,ในเวลานั้น,ถ้าเป็นเช่นนั้น,อีกประการหนึ่ง,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,นอกจากนั้น,ในกรณีนั้น,เพราะฉะนั้น,then and there ในขณะนั้นทันที. adj. เช่นนั้น,ดังนั้น. n. เวลานั้น [Hope]
 • (adj) ในครั้งนั้น,เช่นนั้น,ดังนั้น [Nontri]
 • (adv) เวลานั้น,ถัดมา,อีกประการหนึ่ง,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,นอกจากนั้น [Nontri]
 • (con) นอกจากนั้น,ดังนั้น,ต่อมา [Nontri]
 • /DH EH1 N/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛn/ [OALD]
proceed to
 • เดินทางไปยัง[Lex2]
 • ดำเนินต่อไปยัง[Lex2]
 • เลื่อนขึ้นสู่: พัฒนาไปสู่ [Lex2]
stack up
 • สุมจนท่วม: กองจนสูง, กองจนท่วม [Lex2]
 • ได้รับเงิน[Lex2]
 • เดินโซเซรอบ: ส่ายไปมา [Lex2]
each
 • แต่ละ: คนละ, ทีละคน, ทีละหนึ่ง, หนึ่งต่อหนึ่ง [Lex2]
 • แต่ละ: คนละ, ทีละคน, หนึ่งต่อหนึ่ง [Lex2]
 • (อีช) adj. แต่ละ,คนละ,ละ,อันละ,สิ่งละ,เล่มละ,ทุก. -pron. แต่ละ -adv. แต่ละ [Hope]
 • (adj) ทุก,แต่ละ,ละ,คนละ,สิ่งละ,อันละ [Nontri]
 • (pro) แต่ละ,คนละ,อันละ,สิ่งละ,ทุกสิ่ง,ทุกคน [Nontri]
 • /IY1 CH/ [CMU]
 • (j) /iːtʃ/ [OALD]
part
 • ส่วน: ส่วนหนึ่ง, ชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ [Lex2]
 • อัตราส่วน: ส่วนแบ่ง [Lex2]
 • บทบาทในการแสดง: บทบาท [Lex2]
 • บทพูด: บทละคร [Lex2]
 • เสียงดนตรี[Lex2]
 • แยก: แบ่งแยก, แยกออก, แยกกัน, แยกทาง [Lex2]
 • ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ง[Lex2]
 • (พาร์ท) n. ส่วน,บริเวณ,หน้าที่ vi.,vt. แบ่งแยก [Hope]
 • (n) ส่วน,ฝ่าย,ข้าง,หน้าที่,บทบาท,ตอน,บริเวณ [Nontri]
 • (vi) จากกัน,แยกทาง,พรากจากกัน,ทอดทิ้ง,แตกออก [Nontri]
 • (vt) แบ่งเป็นส่วนๆ,แยกจากกัน,เผยอ,แตก,ปริ,แสกผม [Nontri]
 • /P AA1 R T/ [CMU]
 • (v) /p'aːt/ [OALD]
staggering
 • /S T AE1 G ER0 IH2 NG/ [CMU]
 • (v) /st'ægərɪŋ/ [OALD]
  [stagger]
 • เซ: เอียง, โซเซ, โงนเงน [Lex2]
 • ทำให้สะดุด: ทำให้โซเซ [Lex2]
 • ทำให้ลังเล: ทำให้สงสัย, ทำให้งงงวย [Lex2]
 • การเซ: การโซเซ, การส่าย, การเอียง [Lex2]
 • (สแทก'เกอะ) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เดินโซเซ,ยืนโซเซ,โงนเงน,เซ,ส่าย,ลังเลใจ,ตะกุกตะกัก,สับหลีก,จัดหลีก. adj. สับหลีก,จัดหลีก ###S. totter,stun [Hope]
 • (vi) ตุปัดตุเป๋,เซ,ย้าย,เอียง,ส่าย,โงนเงน [Nontri]
 • (vt) ทำให้เหลื่อมกัน,ทำให้เซ,ทำให้เอียง,สับหลีก [Nontri]
 • /S T AE1 G ER0/ [CMU]
 • (v) /st'ægər/ [OALD]
their
 • ของเขาเหล่านั้น[Lex2]
 • (แธร) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey) [Hope]
 • (adj) ของเขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (j) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
position
 • ตำแหน่ง: ฐานะ, สถานะ, ตำแหน่ง, ที่ตั้ง [Lex2]
 • มุมมอง: สถานะ [Lex2]
 • การจัดวาง: การวางเข้าที่, การวางตามตำแหน่ง [Lex2]
 • การวางตัว: ท่าทาง [Lex2]
 • ระดับทางสังคม: สถานภาพ, สภาพ [Lex2]
 • จัดวาง: วางที่, วางตำแหน่ง, หาตำแหน่ง, วางตัว [Lex2]
 • |die, pl. Positionen| ตำแหน่ง, จุดยืน [LongdoDE]
 • (พะซิช'เชิน) n. ตำแหน่ง,ที่มั่น,ฐานะ,ฐานะสังคมที่สูง,สภาพ,ชั้น,งาน,การจัดวาง,การสันนิษฐาน vt. จัดวาง,หาตำแหน่ง. ###S. location [Hope]
 • /P AH0 Z IH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) /p'əz'ɪʃən/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top