ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Unfortunately ( AH0 N F AO1 R CH AH0 N AH0 T L IY0) the ( DH AH0) recipe ( R EH1 S AH0 P IY0) for ( F AO1 R) that ( DH AE1 T) potion ( P OW1 SH AH0 N) is in ( IH1 Z IH0 N) my ( M AY1) spell ( S P EH1 L) book ( B UH1 K),

and ( AH0 N D) the ( DH AH0) little ( L IH1 T AH0 L) wretches have ( HH AE1 V) stolen ( S T OW1 L AH0 N) it ( IH1 T)!

 


  

 
Unfortunately
 • น่าเสียดาย: น่าเสียดาย, โชคไม่ดี [Lex2]
 • /AH0 N F AO1 R CH AH0 N AH0 T L IY0/ [CMU]
 • /AH0 N F AO1 R CH UW0 N AH0 T L IY0/ [CMU]
 • (a) /'ʌnf'ɔːtʃunətliː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
recipe
 • ตำรากับข้าว: วิธีปรุง [Lex2]
 • สูตร[Lex2]
 • ใบสั่งยาของแพทย์: ใบสั่งแพทย์, ใบสั่งยา [Lex2]
 • (เรส'ซะพี) n. ตำรับ,ตำรับยา,ใบสั่งแพทย์,วิธีปรุงอาหารหรือปรุงยา,วิธีการบรรลุเป้าหมาย,เคล็ดลับ,วิธีการ [Hope]
 • (n) ตำรา,ตำรับ,วิธีปรุง,วิธีทำ,ใบสั่งยา,เคล็ดลับ [Nontri]
 • /R EH1 S AH0 P IY0/ [CMU]
 • (n) /r'ɛsəpiː/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
potion
 • ยาเสน่ห์: ยาสั่ง [Lex2]
 • (โพ'เชิน) n. ขนาดยาที่ดื่มครั้งหนึ่ง [Hope]
 • (n) ยาน้ำ,ยาพิษ,มื้อ [Nontri]
 • /P OW1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /p'ɒuʃən/ [OALD]
is in
  [be in]
 • เข้าที่[Lex2]
 • อยู่บ้านหรือที่ทำงาน[Lex2]
 • มาถึง: เข้ามาถึง [Lex2]
 • ได้รับ: (ผล)ออกมา [Lex2]
 • ได้รับเลือกตั้ง[Lex2]
 • กำลังเป็นที่นิยม: ทันสมัย [Lex2]
 • เผาไหม้: ไหม้, ติดไฟ, ลุกไหม้ [Lex2]
 • เก็บเกี่ยว (พืชผล)[Lex2]
 • ยังคงอยู่ใน (สถานที่หรือช่วงเวลา)[Lex2]
 • ทำงานเกี่ยวกับ: อยู่ในวงการ [Lex2]
 • มีอยู่จริง (สภาพหรือเงื่อนไข): เป็นจริง [Lex2]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
spell
 • มนตร์คาถา: เสน่ห์ [Lex2]
 • ช่วงเวลา: เวร, ระยะ, ช่วง [Lex2]
 • อ่านสะกดคำ[Lex2]
 • (สเพล) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. สะกด,ชี้แจง,นำมาซึ่ง,พัก,พักผ่อน,เปลี่ยนเวร. n. เวทมนตร์,เสน่ห์,อิทธิพลครอบงำ,คำสาป,กะ,กะงาน,เวร,ครู่,ช่วงอากาศ,ระยะพัก spell out อ่านด้วยความลำบาก,อธิบายอย่างชัดเจน,ชี้แจง [Hope]
 • (n) เสน่ห์,ระยะเวลา,อาคม,เวทมนตร์,คาถา,คำสาป [Nontri]
 • (vt) ทำแทน,สะกดตัว,อ่านว่า,แปลว่า [Nontri]
 • /S P EH1 L/ [CMU]
 • (v) /sp'ɛl/ [OALD]
book
 • หนังสือ[Lex2]
 • จอง: บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า [Lex2]
 • บันทึกข้อหา: เขียนใบสั่ง [Lex2]
 • (บุค) n. หนังสือ v.จอง, การจอง [Hope]
 • (n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์ [Nontri]
 • (vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก [Nontri]
 • /B UH1 K/ [CMU]
 • (v) /b'uk/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
little
 • จำนวนเล็กน้อย[Lex2]
 • ใจแคบ: คับแคบ [Lex2]
 • แทบจะไม่[Lex2]
 • ไม่บ่อย[Lex2]
 • ไม่สำคัญ: เล็กน้อย [Lex2]
 • ระยะทางสั้น[Lex2]
 • ระยะเวลาสั้น[Lex2]
 • เล็ก[Lex2]
 • เล็กน้อย: น้อย, ไม่มาก [Lex2]
 • เล็กน้อย: นิดหน่อย [Lex2]
 • สั้นๆ (ช่วงเวลา): สักครู่, สักประเดี๋ยว [Lex2]
 • อ่อนกว่า: อายุน้อยกว่า [Lex2]
 • อายุน้อย[Lex2]
 • (ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย) ###S. small, young, mean, weak [Hope]
 • (adj) เล็ก,เล็กน้อย,น้อย,นิดหน่อย,ต่ำต้อย [Nontri]
 • (n) สิ่งเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,ระยะเวลาสั้น [Nontri]
 • /L IH1 T AH0 L/ [CMU]
 • (n) /l'ɪtl/ [OALD]
wretches
 • (n) /r'ɛtʃɪz/ [OALD]
  [wretch]
 • ผู้เคราะห์ร้าย: ผู้น่าเวทนา, ผู้ที่ประสบกับชะตากรรมที่เลวร้าย [Lex2]
 • (เรทชฺ) n. ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้น่าเวทนา,ผู้ต่ำช้า ###S. ruffian,villain,victim [Hope]
 • (n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย [Nontri]
 • /R EH1 CH/ [CMU]
 • (n) /r'ɛtʃ/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
stolen
 • กริยาช่องที่ 3 ของ steal[Lex2]
 • (สโท'เลิน) vi,vt. กริยาช่อง 3 ของ steal [Hope]
 • (vt) pp ของ steal [Nontri]
 • /S T OW1 L AH0 N/ [CMU]
 • (v) /st'ɒulən/ [OALD]
  [steal]
 • ขโมย[Lex2]
 • (สทีล) {stole,stolen,stealing,steals} vt.,vi. ขโมย,ลักลอบ,ชิง,แอบเอาไป,แอบหยิบเอา n. สิ่งที่ถูกขโมย,สิ่งที่ได้มาด้วยราคาถูกกว่าราคาจริง,การต่อรอง -stealer n. ###S. pilfer,rob,take,filch [Hope]
 • (vt) ขโมย,ฉกชิง,แอบ,หลบซ่อน [Nontri]
 • /S T IY1 L/ [CMU]
 • (v) /st'iːl/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top