ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

The ( DH AH0) engineering ( EH1 N JH AH0 N IH1 R IH0 NG) comprehension ( K AA2 M P R IY0 HH EH1 N SH AH0 N) necessary ( N EH1 S AH0 S EH2 R IY0) to ( T UW1) artificially ( AA2 R T AH0 F IH1 SH AH0 L IY0) create ( K R IY0 EY1 T) a ( AH0) black ( B L AE1 K) hole ( HH OW1 L) may ( M EY1) suggest ( S AH0 JH EH1 S T) an ( AE1 N) answer ( AE1 N S ER0).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
engineering
 • วิศวกรรมศาสตร์: การช่าง, วิศวกรรม [Lex2]
 • (เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ ###S. maneuvering [Hope]
 • (n) วิศวกรรม,การช่าง [Nontri]
 • /EH1 N JH AH0 N IH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /ˌɛnʤɪn'ɪəʳrɪŋ/ [OALD]
  [engineer]
 • คนขับรถไฟ[Lex2]
 • วางแผน: กำหนดโครงสร้างของงาน, จัดโครงงาน [Lex2]
 • วิศวกร[Lex2]
 • (เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม ###SW. engineery n. ดูengineer ###S. inventor [Hope]
 • (n) วิศวกร,นายช่าง,ทหารช่าง [Nontri]
 • /EH1 N JH AH0 N IH1 R/ [CMU]
 • (v) /ˌɛnʤɪn'ɪəʳr/ [OALD]
comprehension
 • ความเข้าใจ[Lex2]
 • (คอมพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจ,ภาวะที่เข้าใจ,ความสามารถเข้าใจ,ความสามารถในการเรียนรู้,การครอบคลุม,การกินความกว้าง ###S. perception,grasp [Hope]
 • (n) ความเข้าใจ,การหยั่งรู้ [Nontri]
 • /K AA2 M P R IY0 HH EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /kˌɒmprɪh'ɛnʃən/ [OALD]
necessary
 • จำเป็น: ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งเป็นที่ต้องการ, สำคัญ [Lex2]
 • ปัจจัย: สิ่งจำเป็น [Lex2]
 • (เนส'ซิเซอรี) adj. จำเป็น,ไม่มีทางอื่น,สำคัญ n. สิ่ง จำเป็น,ความจำเป็น [Hope]
 • (adj) จำเป็น,ไม่มีทางเลี่ยง,สำคัญ,แน่แท้ [Nontri]
 • /N EH1 S AH0 S EH2 R IY0/ [CMU]
 • (n) /n'ɛsəsəriː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
artificially
 • ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง [LongdoEN]
 • /AA2 R T AH0 F IH1 SH AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /ˌaːtɪf'ɪʃəliː/ [OALD]
create
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • สร้าง[Lex2]
 • สร้างสรรค์: ประดิษฐ์ [Lex2]
 • (ครีเอท') {created,creating,creates} vt. สร้าง,สร้างสรรค์,ประดิษฐ์ขึ้น,ก่อให้เกิดขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น,แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น ###SW. createdness n. ดูcreate ###S. make,originate [Hope]
 • (vt) สร้าง,ก่อ,ประดิษฐ์,รังสรรค์,ตั้ง,ทำให้เกิดขึ้น [Nontri]
 • /K R IY0 EY1 T/ [CMU]
 • (v) /kr'iː'ɛɪt/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
black
 • ดำ: สีดำ [Lex2]
 • ผิวดำ[Lex2]
 • มืด: มืดมัว, ไม่สว่าง [Lex2]
 • ไร้ความหวัง: สิ้นหวัง, มืดมน [Lex2]
 • ชั่วร้าย[Lex2]
 • สีดำ[Lex2]
 • คนผิวดำ[Lex2]
 • ทำให้ดำ[Lex2]
 • (แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท [Hope]
 • (adj) ดำ,มืด,มืดมน,สีดำ,เศร้าใจ [Nontri]
 • (n) คนผิวดำ,สิ่งที่มีสีดำ [Nontri]
 • /B L AE1 K/ [CMU]
 • (v) /bl'æk/ [OALD]
hole
 • รู: ปรุ, ช่อง, ร่อง, ช่องว่าง, รอยโหว่, โพรง [Lex2]
 • สถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ: สถานการณ์ที่เคอะเขิน [Lex2]
 • (โฮล) n. รู,โพรง,ถ้ำ,ช่อง,ร่อง,รอย,รอยโหว่,หลุม,จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ห้องขัง,ที่หลบซ่อน. v. เจาะรู,ขุดหลุม,เจาะผ่าน,ลงหลุม. ###S. aperture [Hope]
 • (n) รู,ช่อง,โพรง,หลุม,ร่อง,ที่หลบซ่อน [Nontri]
 • (vt) เจาะรู,ไช,ขุดหลุม [Nontri]
 • /HH OW1 L/ [CMU]
 • (v) /h'ɒul/ [OALD]
may
 • พฤษภาคม[Lex2]
 • อาจจะ (ใช้แสดงความเป็นไปได้): อาจ, คงจะ, น่าจะ [Lex2]
 • สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต)[Lex2]
 • เดือนพฤษภาคม[Lex2]
 • ขอให้ เช่น May the best team win. ขอให้ทีมที่เก่งที่สุดชนะ [LongdoEN]
 • (เมย์) auxv. อาจจะ,อาจ,คงจะ,สามารถจะ,บางที,ขอให้ n. =maiden (ดู) [Hope]
 • (n) เดือนพฤษภาคม [Nontri]
 • (va) ขออนุญาต,อาจจะ,สามารถจะ,น่าจะ,บางที [Nontri]
 • /M EY1/ [CMU]
 • (n) /m'ɛɪ/ [OALD]
 • (v) /mɛɪ/ [OALD]
suggest
 • แนะนำ: ชี้แนะ, เสนอแนะ [Lex2]
 • ทำให้นึกถึง: เตือน, บอกเป็นนัย [Lex2]
 • (ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง ###SW. suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv. ###S. propose,imply [Hope]
 • (vt) เสนอ,แนะ,ชักชวน,กระตุ้น [Nontri]
 • /S AH0 JH EH1 S T/ [CMU]
 • (v) /s'əʤ'ɛst/ [OALD]
an
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • ไม่: การปฏิเสธ, การเพิกถอน [Lex2]
 • ต่อต้าน: คัดค้าน [Lex2]
 • เกี่ยวกับ: เป็นของ [Lex2]
 • ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู [LongdoDE]
 • |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง) [LongdoDE]
 • |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement [LongdoFR]
 • abbr. Anglo- Norman [Hope]
 • /AE1 N/ [CMU]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /æn/ [OALD]
 • (dt) /ən/ [OALD]
  [a]
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
answer
 • การตอบคำถาม[Lex2]
 • การโต้ตอบ[Lex2]
 • แก้ตัวในศาล: แก้ต่างในศาล [Lex2]
 • คำแก้ต่างในศาล[Lex2]
 • คำตอบ[Lex2]
 • ตอบ: ให้คำตอบ [Lex2]
 • ตอบสนอง[Lex2]
 • โต้ตอบ[Lex2]
 • ทำให้บรรลุตามความต้องการ[Lex2]
 • บรรลุจุดประสงค์[Lex2]
 • รับ (โทรศัพท์)[Lex2]
 • วิธีแก้ปัญหา[Lex2]
 • สิ่งที่โต้ตอบ: สิ่งที่ตอบสนอง [Lex2]
 • (อาน' เซอะ) n.,vt.,vi. คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว, คำสนอง, ตอบ, สนอง, แก้ตัว. [Hope]
 • (n) คำตอบ,ผลลัพธ์,คำแก้ตัว [Nontri]
 • (vt) ตอบ,แก้ตัว [Nontri]
 • /AE1 N S ER0/ [CMU]
 • (v) /'aːnsər/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top