ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

It's ( IH1 T S) hard ( HH AA1 R D) to ( T UW1) believe ( B IH0 L IY1 V) a ( AH0)- a ( AH0)- a ( AH0) civilization ( S IH2 V AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N) whose ( HH UW1 Z) favorite ( F EY1 V ER0 IH0 T) pastime ( P AE1 S T AY2 M) is ( IH1 Z) cheering ( CH IH1 R IH0 NG) while ( W AY1 L) innocent ( IH1 N AH0 S AH0 N T) people ( P IY1 P AH0 L) fight ( F AY1 T) each other ( IY1 CH AH1 DH ER0).

 


  

 
It's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
hard
 • (อากาศ) รุนแรง: หนัก [Lex2]
 • แข็ง[Lex2]
 • แข็งกระด้าง: ดุดัน, ไร้เมตตา [Lex2]
 • โดยใช้สมาธิ[Lex2]
 • โดยแรง: อย่างแรง [Lex2]
 • เต็มไปด้วยปัญหา[Lex2]
 • ที่ต้องใช้ความพยายามมาก[Lex2]
 • เป็นจริง: แท้จริง [Lex2]
 • ยาก: ลำบาก [Lex2]
 • อย่างใช้ความพยายามมาก: อย่างทรหด [Lex2]
 • (ฮาร์ด) adj. แข็ง,แน่น,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,ดุเดือด,เลว,ทนไม่ได้,เข้มงวด,ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด,เสียใจจริง ๆ ,ใกล้,ใกล้ชิด,มากเกิน,ใกล้ชิด, [Hope]
 • (adj) หนัก,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,แข็ง,ทรหด,แน่น [Nontri]
 • (adv) อย่างแข็งขัน,อย่างเต็มกำลัง,อย่างเต็มที่,อย่างหนัก,อย่างยากลำบาก [Nontri]
 • /HH AA1 R D/ [CMU]
 • (j) /h'aːd/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
believe
 • เชื่อ[Lex2]
 • เชื่อว่าพูดจริง: ถือว่า [Lex2]
 • เชื่อถือ: มั่นใจ, เชื่อมั่น [Lex2]
 • ศรัทธา: เลื่อมใส [Lex2]
 • (บิลิฟว') {believed,believing,believes} vt. เชื่อ,มั่นใจใน,ศรัทธา,เชื่อว่า,เข้าใจว่า ###SW. believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve ###S. postulate,hold ###A. disbelieve,doubt [Hope]
 • (vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน [Nontri]
 • /B IH0 L IY1 V/ [CMU]
 • (v) /b'ɪl'iːv/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
civilization
 • ความศิวิไลซ์[Lex2]
 • (ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี [Hope]
 • (n) อารยธรรม,ความเจริญ [Nontri]
 • /S IH2 V AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /sˌɪvɪlaɪz'ɛɪʃən/ [OALD]
whose
 • ของใคร[Lex2]
 • (ฮูซ) pron. ของใคร,กรรมการกแสดงความเป็นเจ้าของ who หรือ which ของคนนั้น,ของคนนี้ [Hope]
 • (pro) ของใครๆ [Nontri]
 • /HH UW1 Z/ [CMU]
 • (prp) /huːz/ [OALD]
favorite
 • คนโปรด: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน [Lex2]
 • ความนิยมชมชอบ[Lex2]
 • ตัวเก็ง[Lex2]
 • ซึ่งเป็นที่โปรดปราน: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ [Lex2]
 • (เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน [Hope]
 • /F EY1 V ER0 IH0 T/ [CMU]
 • /F EY1 V R AH0 T/ [CMU]
pastime
 • สิ่งบันเทิงที่ทำเพื่อฆ่าเวลา: งานอดิเรก [Lex2]
 • (พาส'ไทม) n. สิ่งบันเทิง,การฆ่าเวลา,งานอดิเรก [Hope]
 • (n) งานอดิเรก,กีฬา,การฆ่าเวลา [Nontri]
 • /P AE1 S T AY2 M/ [CMU]
 • (n) /p'aːstaɪm/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
cheering
 • /CH IH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /tʃ'ɪəʳrɪŋ/ [OALD]
  [cheer]
 • การส่งเสียงเชียร์[Lex2]
 • ความสดชื่นรื่นเริง[Lex2]
 • ทำให้มีกำลังใจ: ให้กำลังใจ [Lex2]
 • ทำให้สดชื่น: ทำให้รื่นเริง [Lex2]
 • เปล่งเสียงแสดงความยินดี: เชียร์ [Lex2]
 • รื่นเริงขึ้น: มีกำลังใจขึ้น [Lex2]
 • (เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั [Hope]
 • (n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน [Nontri]
 • (vi,vt) โห่ร้องยินดี,ทำให้ยินดี,ทำให้ชื่นบาน,ทำให้เบิกบาน [Nontri]
 • /CH IH1 R/ [CMU]
 • (v) /tʃ'ɪəʳr/ [OALD]
while
 • ขณะที่: ระหว่างเวลา, ในขณะที่ [Lex2]
 • ถึงแม้ว่า: แม้ว่า, ทั้งๆที่ [Lex2]
 • ในทางตรงกันข้าม[Lex2]
 • ชั่วขณะหนึ่ง: พักหนึ่ง, ขณะหนึ่ง [Lex2]
 • (ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา, [Hope]
 • (con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่ [Nontri]
 • (n) ชั่วครู่,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว [Nontri]
 • /W AY1 L/ [CMU]
 • /HH W AY1 L/ [CMU]
 • (v) /waɪl/ [OALD]
innocent
 • ซึ่งไม่มีความผิด (กฎหมาย): บริสุทธิ์ [Lex2]
 • ซึ่งไร้เดียงสา: ใสซื่อ, ซึ่งไม่มีพิษภัย [Lex2]
 • ผู้บริสุทธิ์: ผู้ไร้เดียงสา [Lex2]
 • ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย [LongdoEN]
 • (อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่ ###S. artless [Hope]
 • (adj) บริสุทธิ์ใจ,ซื่อ,ไร้เดียงสา,ไม่มีมลทิน,ไม่รู้เรื่อง [Nontri]
 • /IH1 N AH0 S AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /'ɪnəsnt/ [OALD]
people
 • คน: ประชาชน, ประชากร [Lex2]
 • คนในปกครอง[Lex2]
 • สมาชิกในครอบครัว: คนในครอบครัว [Lex2]
 • อาศัย: ตั้งรกราก, เข้าไปอยู่อาศัย [Lex2]
 • (พี'เพิล) n. คน,ประชาชน,ประชากร,พลเมือง,ราษฎร,มนุษย์. ###S. population,folk,human,humanity [Hope]
 • (n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน [Nontri]
 • (vt) ตั้งรกราก,เข้าไปอาศัย,บรรจุคน [Nontri]
 • /P IY1 P AH0 L/ [CMU]
 • (v) /p'iːpl/ [OALD]
fight
 • การต่อสู้: สงคราม, ศึก, การแข่งขัน, การประชันขันแข่ง [Lex2]
 • ต่อสู้: ต่อต้าน, สู้รบ, ทำสงคราม, เข้าปะทะ, โจมตี [Lex2]
 • ต่อสู้: ต่อต้าน, สู้รบ, ทำสงคราม, ปะทะ, โจมตี [Lex2]
 • (ไฟทฺ) {fought,fought,fighting,fights} n. การต่อสู้,การสู้รบ,ยุทธการ,การแข่งขัน,การดิ้นรน,การชกมวย vi.,vt. ต่อสู้,สู้,สู้รบ,เอาชนะ,ชกต่อยกับ ###S. battle [Hope]
 • (n) การต่อสู้,การสู้รบ,การชกมวย,การแข่งขัน,ยุทธการ,การดิ้นรน [Nontri]
 • (vi,vt) ต่อสู้,สู้รบ,ทำศึก,ประจัญบาน,ต่อยมวย [Nontri]
 • /F AY1 T/ [CMU]
 • (v) /f'aɪt/ [OALD]
each other
 • ซึ่งกันและกัน: แก่กันและกัน [Lex2]
 • ซึ่งกันและกัน [Hope]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top