ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Inception ( IH2 N S EH1 P SH AH0 N).

 


 
Inception
  • การก่อตั้ง (คำทางการ): การเริ่มต้น [Lex2]
  • การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)[Lex2]
  • (อินเซพ' เชิน) n. การเริ่ม, การเริ่มแรก, การได้รับปริญญา (โดยเฉพาะปริญญาโทหรือเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์) , พิธีมอบปริญญา [Hope]
  • (n) การเริ่มต้น,พิธีมอบปริญญา [Nontri]
  • /IH2 N S EH1 P SH AH0 N/ [CMU]
  • (n (count)) /'ɪns'ɛpʃən/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top