ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

I ( AY1) filled ( F IH1 L D) this ( DH IH1 S) entire ( IH0 N T AY1 ER0) bag ( B AE1 G) with ( W IH1 DH) coins ( K OY1 N Z) from ( F R AH1 M) my ( M AY1) patient's ( P EY1 SH AH0 N T S) stomach ( S T AH1 M AH0 K) today ( T AH0 D EY1).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
filled
 • /F IH1 L D/ [CMU]
 • (v) /f'ɪld/ [OALD]
  [fill]
 • เติม: เพิ่ม, ถม, กลบ, ใส่, บรรจุ, กรอก, บันทึกลง, ทำให้เต็ม, กรอก, เติมในช่องว่าง [Lex2]
 • แต่งตั้ง: บรรจุ, ว่าจ้าง, เลือกให้ดำรงตำแหน่ง [Lex2]
 • (ฟิล) {filled,filling,fills} vt. ทำให้เต็ม,เติมเต็ม,บรรจุ,บรรจุเต็ม,เพิ่มให้ครบ,เต็มไปด้วย,อัดเต็ม,อัด,จุก,ถม,จดจ่อ,เลี้ยงให้อิ่ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ. vi. เต็ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ. ###SW. fill out ทำให้ใหญ่หรืออ้วน -Phr. (fill in กรอก,บันทึกลง) [Hope]
 • (vt) ทำให้เต็ม,บรรจุ,เติม,เพิ่ม,ทำให้แน่น,ทำให้อิ่มแปล้ [Nontri]
 • /F IH1 L/ [CMU]
 • (v) /f'ɪl/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
entire
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล [Lex2]
 • (เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด. ###SW. entireness n. ดูentire ###S. complete [Hope]
 • (adj) ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ครบถ้วน,ทุกส่วน [Nontri]
 • /IH0 N T AY1 ER0/ [CMU]
 • (j) /'ɪnt'aɪər/ [OALD]
bag
 • ย่าม: ถุง [Lex2]
 • ความมั่งคั่ง: ความร่ำรวย, ความล่ำซำ [Lex2]
 • กระเป๋าถือ: กระเป๋าถือสตรี [Lex2]
 • จำนวนสิ่งของที่กระเป๋าสามารถจะบรรจุได้[Lex2]
 • หญิงไร้เสน่ห์: ผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์ [Lex2]
 • ฐาน[Lex2]
 • ใส่ถุง: เอาใส่กระเป๋า [Lex2]
 • บวม: พอง, รอยโป่ง [Lex2]
 • ฆ่าหรือจับ (ในการล่าสัตว์)[Lex2]
 • ห้อย: แขวน [Lex2]
 • ฆ่า: ล่าเหยื่อ [Lex2]
 • (แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง ###S. pouch [Hope]
 • (n) ถุง,กระสอบ,กระเป๋าถือ,ย่าม [Nontri]
 • (vt) ใส่ถุง,ห่อ [Nontri]
 • /B AE1 G/ [CMU]
 • (v) /b'æg/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
coins
 • /K OY1 N Z/ [CMU]
 • (v) /k'ɔɪnz/ [OALD]
  [coin]
 • ซึ่งเป็นแบบหยอดเหรียญ[Lex2]
 • ทำเหรียญกษาปณ์: หลอมหรือหล่อโลหะเป็นกษาปณ์, ผลิตเหรียญกษาปณ์ [Lex2]
 • สร้าง (คำ): คิด, ประดิษฐ์ [Lex2]
 • เหรียญ: เหรียญกษาปน์ [Lex2]
 • |m| มุม เช่น au coin de la rue ตรงหัวมุมถนน [LongdoFR]
 • (คอยนฺ) {coined,coining,coins} n. เหรียญกษาปณ์,เหรียญ vt. ทำเหรียญกษาปณ์,ประดิษฐ์,สร้าง vi. ปลอมแปลง ###S. invent [Hope]
 • (n) เหรียญ,เหรียญกษาปณ์ [Nontri]
 • (vt) ทำเหรียญ,พิมพ์เหรียญ,สร้างขึ้น,ประดิษฐ์ [Nontri]
 • /K OY1 N/ [CMU]
 • (v) /k'ɔɪn/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
patient's
 • /P EY1 SH AH0 N T S/ [CMU]
stomach
 • กระเพาะ: กระเพาะอาหาร [Lex2]
 • ท้อง: ช่องท้อง [Lex2]
 • ทน: อดทน, อดกลั้น [Lex2]
 • (สทัม'มัค) n. กระเพาะอาหาร,ท้อง,ช่องท้อง,ความอยากอาหาร,ความภูมิใจ,ความหยิ่ง,ความเสียใจ,ความโกรธ vt. ใส่เข้าไปในกระเพาะอาหาร,เก็บไว้ในกระ-เพาะอาหาร,โกรธ,เสียใจ [Hope]
 • (n) กระเพาะอาหาร [Nontri]
 • (vt) เสียใจ,ทนทาน,โกรธ,อยากอาหาร [Nontri]
 • /S T AH1 M AH0 K/ [CMU]
 • (v) /st'ʌmək/ [OALD]
today
 • วันนี้[Lex2]
 • ปัจจุบันนี้: ยุคนี้, สมัยนี้, ทุกวันนี้ [Lex2]
 • ที่อยู่ในสมัยปัจจุบัน: สมัยใหม่ [Lex2]
 • ในวันนี้[Lex2]
 • ในปัจจุบันนี้: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ในยุคปัจจุบัน, ในสมัยนี้ [Lex2]
 • (ทะเด') n. วันนี้,ทุกวันนี้,ในวันนี้,สมัยนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้ adj. วันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้ ###S. now,at present,pronto [Hope]
 • (adv) ทุกวันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้ [Nontri]
 • (n) วันนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้,สมัยนี้ [Nontri]
 • /T AH0 D EY1/ [CMU]
 • /T UW0 D EY1/ [CMU]
 • (n) /t'əd'ɛɪ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top