ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

He ( HH IY1) impatiently ( IH2 M P EY1 SH AH0 N T L IY0) asked for ( AE1 S K T F AO1 R) repayment ( R IY0 P EY1 M AH0 N T).

 


  

 
He
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
impatiently
 • อย่างหงุดหงิด: อย่างฉุนเฉียว, อย่างอารมณ์เสีย, อย่างไม่สบอารมณ์, อย่างเบื่อหน่าย, อย่างรำคาญ [Lex2]
 • /IH2 M P EY1 SH AH0 N T L IY0/ [CMU]
 • (a) /'ɪmp'ɛɪʃəntliː/ [OALD]
asked for
  [ask for]
 • ขอ: ขอให้ทำ [Lex2]
repayment
 • การชำระคืน: การจ่ายเงินคืน [Lex2]
 • /R IY0 P EY1 M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /r'ɪp'ɛɪmənt/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top