ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Fiduciary ( F AH0 D UW1 SH IY0 EH2 R IY0).

 


  

 
Fiduciary
  • ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน: ผู้ได้รับความไว้วางใจ [Lex2]
  • (ฟีดู'เชียรี) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน,ผู้ได้รับความไว้วางใจ adj. ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจ [Hope]
  • /F AH0 D UW1 SH IY0 EH2 R IY0/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top