ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Even ( IY1 V IH0 N) Ilithyia has ( HH AE1 Z) sense ( S EH1 N S) enough ( IH0 N AH1 F) to ( T UW1) fear ( F IH1 R) reprisal ( R IY0 P R AY1 Z AH0 L) from ( F R AH1 M) the ( DH AH0) cousin ( K AH1 Z AH0 N) of ( AH1 V) Marcus ( M AA1 R K AH0 S) Crassus .

 


  

 
Even
 • (จำนวน) เท่ากัน[Lex2]
 • (เลข) คู่[Lex2]
 • ทำให้เท่ากัน: เสมอกัน [Lex2]
 • ทำให้เท่ากัน: ทำให้เสมอกัน [Lex2]
 • แม้กระทั่ง: แม้แต่ [Lex2]
 • ยิ่งไปกว่านั้น[Lex2]
 • เรียบ: เสมอกัน [Lex2]
 • สงบ: เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น [Lex2]
 • (อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi [Hope]
 • (adj) สม่ำเสมอ,เสมอกัน,เป็นคู่,เท่า,พอดี,คงที่,เรียบ [Nontri]
 • (adv) แม้แต่,แม้ว่า,ยิ่งกว่านั้น [Nontri]
 • (vt) ทำให้เรียบ,ทำให้เสมอกัน,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล [Nontri]
 • /IY1 V IH0 N/ [CMU]
 • (v) /'iːvn/ [OALD]
has
 • กิน: รับประทาน [Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • มีคุณสมบัติ: มีลักษณะ [Lex2]
 • (แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave [Hope]
 • (vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์) [Nontri]
 • /HH AE1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /hæz/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
sense
 • อารมณ์: ความรู้สึก [Lex2]
 • ประสาทสัมผัส: การรู้สึก, การได้กลิ่น, การเห็น, การรับรส, การได้ยิน [Lex2]
 • สติสัมปชัญญะ: เชาว์ปัญญา, ความฉลาด, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ [Lex2]
 • ความหมายของคำ: ความหมาย [Lex2]
 • สัมผัส: รู้สึก [Lex2]
 • ตระหนัก: เข้าใจ, รับรู้ [Lex2]
 • (เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. - [Hope]
 • (n) ความรู้สึก,ไหวพริบ,ความเข้าใจ,ประสาทสัมผัส,สติปัญญา,เหตุผล [Nontri]
 • (vt) ตระหนัก,รู้สึก,เข้าใจ,สำนึก,ตื่นตัว [Nontri]
 • /S EH1 N S/ [CMU]
 • (v) /s'ɛns/ [OALD]
enough
 • จำนวนที่พอเพียง: ความพอเพียง [Lex2]
 • พอเพียง: พอ, พอสมควร, เพียงพอ [Lex2]
 • พอเพียง: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้ [Lex2]
 • พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ): หยุด! [Lex2]
 • (อีนัฟ') adj.,adv. พอ,พอเพียง -n. ปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง,ความพอเพียง. -interj. พอแล้ว! หยุด! ดีแล้ว! ###S. adequate [Hope]
 • (adj) พอเพียง,พอ,พอต้องการ,เพียงพอ [Nontri]
 • (adv) อย่างพอเพียง,อย่างพอ,อย่างเพียงพอ [Nontri]
 • /IH0 N AH1 F/ [CMU]
 • /IY0 N AH1 F/ [CMU]
 • (n) /'ɪn'ʌf/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
fear
 • ความกลัว: ความเกรงกลัว, ความตกใจ [Lex2]
 • กลัว: ตระหนกตกใจ, เกรงกลัว, หวาดหวั่น [Lex2]
 • ทำให้กลัว: ทำให้หวั่นเกรง [Lex2]
 • (เฟียร์) n. ความกลัว,สิ่งที่กลัว vt. กลัว,หวาดกลัว [Hope]
 • (n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต [Nontri]
 • (vt) กลัว,หวาดกลัว,เกรงกลัว,วิตกกังวล,ไม่กล้า [Nontri]
 • /F IH1 R/ [CMU]
 • (v) /f'ɪəʳr/ [OALD]
reprisal
 • การโต้ตอบด้วยกำลังทหาร[Lex2]
 • การแก้แค้น: การแก้เผ็ด, การล้างแค้น [Lex2]
 • (รีไพร'เซิล) n. การโต้ตอบด้วยกำลัง,การโต้ตอบด้วยกำลังทางทหาร,การแก้แค้น,การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ ###S. counterattack [Hope]
 • (n) การแก้แค้น,การตอบแทน [Nontri]
 • /R IY0 P R AY1 Z AH0 L/ [CMU]
 • (n) /r'ɪpr'aɪzl/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
cousin
 • ญาติห่างๆ[Lex2]
 • ลูกพี่ลูกน้อง[Lex2]
 • (คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)) ###SW. c [Hope]
 • (n) ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติ [Nontri]
 • /K AH1 Z AH0 N/ [CMU]
 • (n) /k'ʌzn/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
Marcus
 • /M AA1 R K AH0 S/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top