ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Dieser Professor ( P R AH0 F EH1 S ER0) Clewes ...

 


  

 
Dieser
  • สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Nominativ และนามเพศหญิงรูป Dativ และ Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieser alte Mann, dieser alten Frau [LongdoDE]
Professor
  • ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพหนึ่ง[Lex2]
  • อาจารย์มหาวิทยาลัย[Lex2]
  • (โพรเฟส'เซอะ) n. ศาสตราจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย,ผู้แสดงความเลื่อมใส,ผู้สอนวิชาทางศิลปกรรม,ผู้สอนวิชากีฬา,ผู้เชี่ยวชาญ. ###SW. professorial adj. professorship n. professorate n. professoriate n. คำที่มีความหมายเหมือน [Hope]
  • (n) ศาสตราจารย์ [Nontri]
  • /P R AH0 F EH1 S ER0/ [CMU]
  • (n) /pr'əf'ɛsər/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top