ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Decerebrate rigidity ( R IH0 JH IH1 D AH0 T IY0). Vegetative ( V EH2 JH AH0 T EY1 T IH0 V) disturbance ( D IH0 S T ER1 B AH0 N S).

 


  

 
Decerebrate
 • (ดีเช'ริเบรท) vt. ตัดสมองออก,แยกสมองออกจากไขสันหลัง ###SW. decerabration n. [Hope]
rigidity
 • ความเข้มงวด: ความตายตัว, ความไม่ยืดหยุ่น [Lex2]
 • (n) ความเข้มงวด,ความแข็งแกร่ง,ความกวดขัน [Nontri]
 • /R IH0 JH IH1 D AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /r'ɪʤ'ɪdɪtiː/ [OALD]
Vegetative
 • ซึ่งเจริญเติบโตขึ้นเป็นพืช: เหมือนพืชผัก [Lex2]
 • ซึ่งไม่สามารถพูด คิดหรือเคลื่อนไหวได้ (ทางการแพทย์): ซึ่งเป็นอัมพาต [Lex2]
 • (เวจจิเท'ทิฟว) adj. เจริญเติบโตเป็นพืช,เจริญเติบโต,เพิ่มขึ้น,เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับอาณาจักรพืช,เกี่ยวกับส่วนของพืชที่ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,ไร้เพศ,เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายที่ไร้ความสำนึกหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ,มีอำนาจทำให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช,อยู [Hope]
 • /V EH2 JH AH0 T EY1 T IH0 V/ [CMU]
disturbance
 • การรบกวน: การทำให้ไม่สงบ [Lex2]
 • (ดิสเทิร์บ'เบินซฺ) n. การรบกวน,การทำให้ไม่สงบ,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ลำบาก,สิ่งที่รบกวน,ความไม่สงบ ###S. row,disorder [Hope]
 • (n) การรบกวน,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ไม่สงบ [Nontri]
 • /D IH0 S T ER1 B AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /d'ɪst'ɜːʳbəns/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top