ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

4 times ( T AY1 M Z) ping ( P IH1 NG) pong ( P AO1 NG) champion ( CH AE1 M P IY0 AH0 N). Never ( N EH1 V ER0) lost ( L AO1 S T) a ( AH0) match ( M AE1 CH).

 


  

 
times
 • คูณ[Lex2]
 • (ไทมฺซฺ) prep. คูณด้วย [Hope]
 • /T AY1 M Z/ [CMU]
 • (v) /t'aɪmz/ [OALD]
  [time]
 • การลงโทษจำคุก[Lex2]
 • เวลา: กาล, ช่วงเวลา, ชั่วเวลา, กาลเวลา [Lex2]
 • ช่วงชีวิตของบุคคล[Lex2]
 • ฤดูกาล[Lex2]
 • ครั้ง: เที่ยว, หน, คราว [Lex2]
 • จังหวะของดนตรี[Lex2]
 • เวลาที่ทำงาน[Lex2]
 • ค่าจ้าง[Lex2]
 • จับเวลา[Lex2]
 • กำหนดเวลา[Lex2]
 • ตั้งเวลา[Lex2]
 • (ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา [Hope]
 • (n) เวลา,ครั้ง,อายุ,สมัย,จังหวะ,วาระ,โอกาส [Nontri]
 • (vt) กะเวลา,จับเวลา,ให้จังหวะ,กำหนด,ตั้งเวลา [Nontri]
 • /T AY1 M/ [CMU]
 • (v) /t'aɪm/ [OALD]
ping
 • ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง[Lex2]
 • เสียงดังเปรี้ยง[Lex2]
 • (พิง) n. (เสียง) ดังเปรี้ยง,เสียงดังกล่าว ###SW. pinger n. เครื่องทำให้เกิดเสียงดังกล่าว [Hope]
 • /P IH1 NG/ [CMU]
 • (v) /p'ɪŋ/ [OALD]
pong
 • กลิ่นเหม็น[Lex2]
 • /P AO1 NG/ [CMU]
champion
 • ชนะเลิศ[Lex2]
 • ซึ่งเป็นที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด: ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม [Lex2]
 • นักต่อสู้: นักสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ การทำงาน หลักการ), คนที่ต่อสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ หลั [Lex2]
 • นักรบ: นักสู้ในสนามรบ [Lex2]
 • ปกป้อง: สนับสนุน (เพื่อปกป้อง) [Lex2]
 • ผู้ชนะเลิศ: ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขัน, สิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน (คน, สัตว์, พืช) [Lex2]
 • ผู้ให้ความช่วยเหลือ: ผู้สนับสนุน [Lex2]
 • อย่างดีเยี่ยม: อย่างยอดเยี่ยม [Lex2]
 • สุดยอด: ดีเยี่ยม [Lex2]
 • (แชม'เพียน) n. ผู้ชนะเลิศ,นักต่อสู้,นักรบ -vt. ป้องกัน,สนับสนุน,กระทำเป็นแชมเปี้ยน -adj. เป็นที่หนึ่งของคนแข่งขันทั้งหมด [Hope]
 • (n) ผู้ชนะเลิศ,แชมป์,ผู้สนับสนุน [Nontri]
 • (vt) ต่อสู้เพื่อป้องกัน [Nontri]
 • /CH AE1 M P IY0 AH0 N/ [CMU]
 • (v) /tʃ'æmpɪəʳn/ [OALD]
Never
 • ไม่มีทาง: ไม่อย่างเด็ดขาด, ไม่เลย, ไม่อย่างแน่นอน [Lex2]
 • (เนฟ'เวอะ) adv. ไม่เคย ###S. not ever [Hope]
 • (adv) ไม่เคย,ไม่เลย,ไม่แน่นอน,ไม่เป็นอันขาด [Nontri]
 • /N EH1 V ER0/ [CMU]
 • (a) /n'ɛvər/ [OALD]
lost
 • ที่ถูกทำลาย: พินาศ, อับปาง, ฉิบหาย [Lex2]
 • ที่พ่ายแพ้: พลาด, แพ้ [Lex2]
 • ที่สิ้นหวัง: ไร้ความหวัง, หมดหวัง [Lex2]
 • ที่สูญเปล่า (โอกาส, เวลา, แรงงาน): ไร้ประโยชน์ [Lex2]
 • ไม่ได้คงอยู่ต่อไป: ไม่ได้ครอบครองต่อไป [Lex2]
 • สับสน: ไม่สบายใจ [Lex2]
 • สับสนจนหลงทิศทาง: หลงทาง [Lex2]
 • สูญหาย: หาย, หายไป [Lex2]
 • (ลอสทฺ) adj. สูญหายไป,เสียไป,ไม่พบ,หาย,สูญเสียเปล่า,แพ้,ถูกทำลาย,พินาศ,หมกมุ่น,ไม่มีคนรู้,ไร้ความหวัง. Id. (Get lost! หลีกไปอย่ารบกวน.) vt.,vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ lose [Hope]
 • (adj) ตาย,ฉิบหาย,แพ้,สูญหาย,เสียไป [Nontri]
 • (vt) pt และ pp ของlose [Nontri]
 • /L AO1 S T/ [CMU]
 • (v) /l'ɒst/ [OALD]
  [lose]
 • กำจัด[Lex2]
 • เดินไปอย่างช้าๆ (นาฬิกา)[Lex2]
 • ทำหาย: ตกหล่น, ตกหาย [Lex2]
 • พ่ายแพ้: แพ้, พ่าย [Lex2]
 • ไม่ทันได้ยินหรือเห็น: ตามไม่ทัน [Lex2]
 • ไม่สามารถควบคุมได้: ไม่สามารถยับยั้งได้ [Lex2]
 • ยอมจำนน: ยอมแพ้ [Lex2]
 • สูญเสีย: เสียไป [Lex2]
 • เสียเวลา (หรือโอกาส)[Lex2]
 • หมกมุ่น: เพลิน, ลืมตัว [Lex2]
 • หลงทาง: หลง [Lex2]
 • หลบหนี: หนี [Lex2]
 • (ลูส) {lost,losing,loses} vt. ขาดทุน,สูญ,เสีย,แพ้,ทำให้สูญเสีย,พลาด,เสียโอกาส vi. ได้รับความเสียหาย,แพ้,เล่นเสีย, (นาฬิกา) เดินช้า. -Phr. (lose out แพ้) ###SW. losable adj. losableness n. ###S. fail-A. find [Hope]
 • (vi,vt) เสียไป,พลาดไป,สูญสิ้น,ทำหาย,แพ้,หลง,ขาดทุน [Nontri]
 • /L UW1 Z/ [CMU]
 • (v) /l'uːz/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
match
 • การแข่งขัน[Lex2]
 • คู่ที่เหมือนกัน: คนที่เท่าเทียมกัน, ผู้ที่คล้ายกัน [Lex2]
 • คู่สมรส: คู่รักหวานชื่น, คู่แต่งงาน, คู่ครอง [Lex2]
 • เข้ากัน (กับ): เหมาะ (กับ), ลงรอย (กับ), สัมพันธ์กับ [Lex2]
 • เท่ากันกับ: เท่าเทียมกันกับ [Lex2]
 • ไม้ขีดไฟ[Lex2]
 • (แมชฺ) n. ไม้ขีดไฟ,คู่ปรับ,ผู้ที่เท่าเทียม,การสมรส,การเข้าคู่กัน,เกมกีฬา,การแข่งขัน,การเข้าแข่งขัน. v. เท่าเทียม,เป็นคู่ปรับ,ปรับตัว,เหมาะกับ,ต่อต้าน,เผชิญคู่ปรับ,สมรส,เข้าคู่,เข้าชุด. ###SW. matchable adj. matcher n. [Hope]
 • (n) ไม้ขีดไฟ,สิ่งที่คู่ควรกัน,คู่ปรับ,การแข่งขัน,เกมกีฬา,การแต่งงาน [Nontri]
 • (vt) เท่าเทียม,แข่งขัน,คู่ควรกัน,แต่งงาน,เข้าคู่ [Nontri]
 • /M AE1 CH/ [CMU]
 • (v) /m'ætʃ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top