ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

202 horsepower ( HH AO1 R S P AW2 ER0) is ( IH1 Z) a ( AH0) huge ( HH Y UW1 JH) amount ( AH0 M AW1 N T) put through ( P UH1 T TH R UW1) the ( DH AH0) front ( F R AH1 N T) wheels ( W IY1 L Z) of ( AH1 V) a ( AH0) small ( S M AO1 L) car ( K AA1 R) like ( L AY1 K) this ( DH IH1 S).

 


  

 
horsepower
 • แรงม้า: กำลังม้า [Lex2]
 • n. แรงม้า (550ฟุต-ปอนด์ต่อวินาที) (746 watts) [Hope]
 • (n) พลังแรงม้า,กำลังแรงม้า [Nontri]
 • /HH AO1 R S P AW2 ER0/ [CMU]
 • (n) /h'ɔːspauər/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
huge
 • ใหญ่โต: เบ้อเร่อ, ใหญ่, มหึมา [Lex2]
 • (ฮิวจฺ) adj. ใหญ่มาก,ใหญ่โต,มหึมา,มหาศาล. ###SW. hugely adv. hugeness n. [Hope]
 • (adj) ใหญ่โต,เบ้อเร่อ,มหึมา,มหาศาล [Nontri]
 • /HH Y UW1 JH/ [CMU]
 • /Y UW1 JH/ [CMU]
 • (j) /hj'uːʤ/ [OALD]
amount
 • จำนวนรวม[Lex2]
 • มีผลรวม: มีจำนวนรวม [Lex2]
 • (อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ ###S. total, sum [Hope]
 • (n) ผลรวม,จำนวน,ปริมาณ [Nontri]
 • (vi) มีราคา,รวมเป็น,รวมเงิน [Nontri]
 • /AH0 M AW1 N T/ [CMU]
 • (v) /'əm'aunt/ [OALD]
put through
 • ทำให้สมบูรณ์: ทำให้สำเร็จ [Lex2]
 • โทรศัพท์ติดต่อ[Lex2]
 • ทำให้สอบผ่าน: ทำให้ผ่าน [Lex2]
 • ทำให้ผ่าน (กฎหมาย, ร่างกฎหมาย)[Lex2]
 • ทำให้ทรมานจาก[Lex2]
 • ฝึกสัตว์ให้แสดง[Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
front
 • ด้านหน้า: แถวหน้า, ส่วนหน้า [Lex2]
 • ข้างหน้า: ด้านหน้า, แถวหน้า, เบื้องหน้า [Lex2]
 • เผชิญหน้า: หันหน้าเข้าหา [Lex2]
 • หน้าแรก (หนังสือ)[Lex2]
 • (ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน ###S. anterior,face [Hope]
 • (adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,หน้า [Nontri]
 • (n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า [Nontri]
 • (vt) เผชิญหน้า,,รับมือ,ต่อต้าน [Nontri]
 • /F R AH1 N T/ [CMU]
 • (v) /fr'ʌnt/ [OALD]
wheels
 • /W IY1 L Z/ [CMU]
 • /HH W IY1 L Z/ [CMU]
 • (v) /w'iːlz/ [OALD]
  [wheel]
 • ล้อ: ล้อรถ [Lex2]
 • พวงมาลัย (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ที่กรอด้าย (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ล้อเลื่อนที่ติดไว้ทำให้เคลื่อนที่ได้ง่าย[Lex2]
 • เครื่องทรมานมีลักษณะเป็นวงกลมซึ่งเหยื่อจะถูกมัดกางแขนกางขาบนวงกลม[Lex2]
 • กงล้อแห่งโชคชะตา[Lex2]
 • สิ่งที่มีลักษณะเป็นวงกลมหรือทรงกลม[Lex2]
 • การเคลื่อนที่เป็นวงกลม[Lex2]
 • ผู้ที่สำคัญและมีอำนาจ (คำสแลง)[Lex2]
 • รถจักรยาน (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เคลื่อนไปบนล้อ[Lex2]
 • เข็น: ทำให้เคลื่อนไปบนล้อ [Lex2]
 • หมุนรอบอย่างรวดเร็ว: หันรอบอย่างรวดเร็ว [Lex2]
 • (วีล) n. ล้อ,ล้อรถ,บุคคลที่กระฉับกระเฉงและมีอิทธิพล,at the wheel ถือพวงมาลัยควบคุม บังคับบัญชา vi. vt. (ทำใหั) หมุน,หมุนรอบ,หัน,วนเวียน,หันกลับ,แล่นไปอย่างราบรื่น,กลิ้งบนล้อ,wheel and deal กระทำอยู่อย่างอิสระหรือโดยพลการ รับผิดชอบ ###SW. wheel [Hope]
 • (n) ล้อรถ,ยวดยาน,กงจักร,กังหัน,พวงมาลัย [Nontri]
 • (vi,vt) จูง,หัน,กลับ,หมุนเวียน,กลิ้ง,หมุน,วกเวียน [Nontri]
 • /W IY1 L/ [CMU]
 • /HH W IY1 L/ [CMU]
 • (v) /w'iːl/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
small
 • เล็ก: น้อย, เล็กน้อย, ไม่พอเพียง, ไม่มาก, ไม่สำคัญ [Lex2]
 • ยังเด็ก: ยังเล็ก [Lex2]
 • (สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก. ###SW. smallness n. ###S. wee,little,mean [Hope]
 • (adj) จิ๋ว,เล็ก,น้อย,เตี้ย,จ้อย,ย่อม,ปลีก [Nontri]
 • /S M AO1 L/ [CMU]
 • (n) /sm'ɔːl/ [OALD]
car
 • รถยนต์: รถ, พาหนะ [Lex2]
 • (คาร์) n. รถ,ตู้รถ ###S. motorcar [Hope]
 • (n) รถยนต์ [Nontri]
 • /K AA1 R/ [CMU]
 • (n) /k'aːr/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top