ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

โปรดบันทึกว่าผมมาสังเกตุการณ์/มิสเตอร์ แฮมเมอร์ ขอเชิญที่บัลลังค์ไตร่สวนด้วย และผมกำลังสงสัยว่า เมื่อไรที่ผู้เชี่ยวชาญจะให้ความสนใจ

 


  

  โปรดบันทึกว่าผมมาสังเกตุการณ์มิสเตอร์แฮมเมอร์ขอเชิญที่บัลลังค์ไตร่สวนด้วยและผมกำลังสงสัยว่าเมื่อไรที่ผู้เชี่ยวชาญจะให้ความสนใจ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top