ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

และในขั้นตอนนี้ มันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มี ขนาดใหญ่กว่าขนาดของโลก,

และมันได้รับการสนับสนุนโดย การผลักดันของอิเล็กตรอน

 


  

  และในขั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของโลกและมันได้รับการสนับสนุนโดยการผลักดันของอิเล็กตรอน
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top