ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

แต่ฉันช่วยอะไรคุณไม่ได้ ฉันรู้ว่า คุณกลัว ฉันไม่ได้ให้คุณ ไปจบชีวิตคุณนะ แต่คนมากมายข้างนอก กำลังจะตาย

 


  

  แต่ฉันช่วยอะไรคุณไม่ได้ฉันรู้ว่าคุณกลัวฉันไม่ได้ให้คุณไปจบชีวิตคุณนะแต่คนมากมายข้างนอกกำลังจะตาย
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top