ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เมื่อคืนนี้ผมนอนไม่หลับ ได้แต่ผลิกตัวเองกลับไปกลับมาอยู่บนที่นอน ฝันไปชั่วขณะ Nemurenu yoru nekaeri wo ( W OW1) utsu tsukanoma no ( N OW1) yume wo ( W OW1) mite ( M AY1 T) ita ( AY1 T AH0) ไดจิ มาโอะ

 


  

  เมื่อคืนนี้ผมนอนไม่หลับได้แต่ผลิกตัวเองกลับไปกลับมาอยู่บนที่นอนฝันไปชั่วขณะ ไดจิมาโอะ
wo
 • คำอุทานโบราณแสดงความเสียใจเท่ากับ woe[Lex2]
 • ที่, ที่ซึ่ง [LongdoDE]
 • ที่ไหน [LongdoDE]
 • /W OW1/ [CMU]
 • /HH W OW1/ [CMU]
 • (uh) /w'ɒu/ [OALD]
no
 • ไม่มี[Lex2]
 • ไม่: เปล่า, ไม่มี, ไม่ได้ [Lex2]
 • (โน) adv. adv. ไม่,ไม่มี -n. การปฏิเสธ,คำปฏิเสธ pl. noes,nos [Hope]
 • /N OW1/ [CMU]
 • (n) /n'ʌmbər/ [OALD]
 • (n) /n'ɒu/ [OALD]
mite
 • ตัวเห็บ: ตัวไร, แมลงหกขาตัวเล็กๆ จำพวก Acarina [Lex2]
 • เด็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ): สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก, สัตว์ขนาดเล็กๆ, สิ่งของขนาดเล็ก [Lex2]
 • เงินจำนวนเล็กน้อย[Lex2]
 • (ไมทฺ) n. แมลงหกขาเช่น เล็น,ไร,เห็ด,เห็บ,เงินจำนวนเล็กน้อย,สิ่งที่มีขนาดเล็กมาก,เหรียญที่มีค่าน้อยมาก. adv. เล้กน้อย,ค่อนข้าง [Hope]
 • (n) ของเล็กๆ,ลูกหนู,เล็น,ไร [Nontri]
 • /M AY1 T/ [CMU]
 • (n) /m'aɪt/ [OALD]
ita
 • /AY1 T AH0/ [CMU]
 • /AY1 T IY1 EY1/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top