ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เพื่อที่จะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นใคร เราต้องย้อนไปในอดีตกาล ครั้งเมื่อโลกต้องขับเคลื่อน ด้วยพลังงานสีดำ... ...ทะเลทรายเป็นเมืองใหญ่ ที่เต็มไปด้วยท่อ และเหล็ก

 


  

  เพื่อที่จะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นใครเราต้องย้อนไปในอดีตกาลครั้งเมื่อโลกต้องขับเคลื่อนด้วยพลังงานสีดำทะเลทรายเป็นเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยท่อและเหล็ก
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top