ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เพราะความสับสนที่เกิดขึ้นในวันนี้ ต่อจากนี้ไปเราจะเรียกกันด้วยชื่อจริง โอเคนะ?

 


  

  เพราะความสับสนที่เกิดขึ้นในวันนี้ต่อจากนี้ไปเราจะเรียกกันด้วยชื่อจริงโอเคนะ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top