ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

อาจเป็นเพราะ เราต้องการที่จะได้ซึมซับ ภาพเหล่านั้นเป็นคนแรกก็ได้ ในตอนที่มันยังใหม่ ยังสด ก่อนที่พวกเขา จะเก็บรั้วกั้นข้างหลังเรา

 


  

  อาจเป็นเพราะเราต้องการที่จะได้ซึมซับภาพเหล่านั้นเป็นคนแรกก็ได้ในตอนที่มันยังใหม่ยังสดก่อนที่พวกเขาจะเก็บรั้วกั้นข้างหลังเรา
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top