ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ผมรู้ว่าคุณเสียใจแค่ไหนตั้งแต่ที่แจ็คสันถูกส่งกลับประเทศไป ผมเลยคิดว่าตอนนี้เหมาะที่สุด สำหรับเราสามคนที่จะไปทะเลสาปกัน

 


  

  ผมรู้ว่าคุณเสียใจแค่ไหนตั้งแต่ที่แจ็คสันถูกส่งกลับประเทศไปผมเลยคิดว่าตอนนี้เหมาะที่สุดสำหรับเราสามคนที่จะไปทะเลสาปกัน
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top