ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ผมก็สงสัยเช่นเดียวกะคุณ (เสียง Scully ( S K AH1 L IY0) จากเทป) จากการตรวจร่าง ด้วยสายตา และผลเอ็กเรย์...

 


  

  ผมก็สงสัยเช่นเดียวกะคุณเสียง จากเทปจากการตรวจร่างด้วยสายตาและผลเอ็กเรย์
Scully
  • /S K AH1 L IY0/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top