ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

นายไม่ใช่คนที่พยายามทำให้ตัวเองโชคร้ายหรอกพวก นายมันก็แค่ไอ้ขี้แพ้ที่...

 


  

  นายไม่ใช่คนที่พยายามทำให้ตัวเองโชคร้ายหรอกพวกนายมันก็แค่ไอ้ขี้แพ้ที่
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top