ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ทิ้งสารตกค้าง ของ ammonium ( AH0 M OW1 N IY0 AH0 M) oxylate potassium ( P AH0 T AE1 S IY0 AH0 M) chloride ( K L AO1 R AY0 D).

 


  

  ทิ้งสารตกค้างของ
ammonium
 • แอมโมเนีย[Lex2]
 • /AH0 M OW1 N IY0 AH0 M/ [CMU]
potassium
 • ธาตุโพแทสเซียม: ธาตุโลหะสีขาวคล้ายเงิน [Lex2]
 • (พะแทส'เซียม) n. ธาตุโลหะสีขาวเหมือนเงิน;K [Hope]
 • /P AH0 T AE1 S IY0 AH0 M/ [CMU]
 • (n) /p'ət'æsɪəʳm/ [OALD]
chloride
 • คลอไรด์: สารประกอบที่มีคลอรีน [Lex2]
 • n. เกลือของกรดเกลือ,สารประกอบที่มีคลอรีน [Hope]
 • (n) สารคลอไรด์ [Nontri]
 • /K L AO1 R AY0 D/ [CMU]
 • (n) /kl'ɔːraɪd/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top